Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

HP bloky

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY 04. 08. 2020

Vážení rodiče a milí žáci, prázdniny ještě nekončí, avšak my už máme pro vás překvapení. Vytvořili jsme nové webové stránky, které pro Vás budou (jak doufáme) modernější, budou mít přehlednější formu a jsou obohaceny o spoustu novinek. ODKAZ: https://zsmalenovice.edupage.org/ Věříme, že se vám nové stránky zalíbí a budete je často navštěvovat.   Vedení školy a tým informatiků

Výsledky mezinárodní výtvarné soutěže „Jaro ožívá“ 22. 07. 2020

  Již pátým rokem spolupracovala třída V. B s Českou společností ornitologickou. V rámci projektů se žáci zapojují do sledování a ochrany ptáků ve svém okolí. Pravidelně se zapojují do kampaně „Jaro ožívá“, kde sledují návraty vybraných druhů ptáků (čápa, vlaštovky, vlhy, kukačky, rorýse a břehule). I v letošním roce se žáci do této kampaně zapojili a obdrželi […]

Výběrové řízení – projekt Školní zahrada 09. 07. 2020

Základní škola Zlín, příspěvková organizace, tř. Svobody 868, 763 02  Zlín vyhlašuje výběrové řízení na projekt – Školní zahrada. Oznameni vyberoveho rizeni vcetne ZD (1)_signed Příloha č. 1 – Návrh obchodních a smluvních podmínek – ZŠ Malenovice Příloha č. 2 Kvalifikacni dokumentace Příloha č. 3 – Kryci list nabidky Příloha č. 4 – Prováděcí dokumentace – […]

Zázraky se dějí. CD 2020 je natočené… 22. 06. 2020

Náš nejstarší sbor Carmina bona měl jako jiní na jaro tohoto roku velké plány. Bohužel kvůli pandemii Covid – 19 se musel takřka všeho vzdát. Až na jeden zážitek.Naši nejstarší zpěváci – deváťáci – se dlouhodobě podíleli na velmi výjimečných výkonech našeho sboru. Měli však ještě sen. Natočit CD na rozloučenou.  A ten se jim […]

Nabídka práce ve školní kuchyni 21. 06. 2020

11. Základní škola Zlín – Malenovice, tř. Svobody 868 NABÍDKA PRÁCE VE ŠKOLNÍ KUCHYNI                                                                             Malenovice 2.6.2020 11. Základní škola Malenovice, tř. Svobody  přijme kuchaře/kuchařku do šk. jídelny.Vyučení v oboru je předností, není podmínkou přijetí do pracovního poměru. Nabízíme: moderní pracovní prostředí, 25 dnů dovolené, ranní směny, plný, popř. zkrácený úvazek.  Nástup: od 1. září 2020. […]

Dotazník COVID pro učitele 10. 06. 2020

Členové realizačního týmu projektu MAP II připravili pro naše školy krátký dotazník týkající se období nouzového stavu. Vysledované závěry budou předány k prostudování na oddělení krizového řízení a obrany Magistrátu města Zlína, tak abychom byli připraveni vyhovět potřebám škol na území ORP Zlín. Prosíme pedagogy o vyplnění dotazníku, který je k dispozici elektronicky na odkazu: […]

Dotazník COVID pro rodiče 10. 06. 2020

Vážení rodiče, členové realizačního týmu projektu MAP II připravili pro rodiče krátký dotazník z období nouzového stavu. Vysledované závěry budou předány k prostudování na oddělení krizového řízení a obrany Magistrátu města Zlína, tak abychom byli připraveni vyhovět potřebám našich občanů. Prosíme o vyplnění dotazníku, který je k dispozici na https://forms.gle/KiSGUPHdgJqbd6K19Dotazník je možné také stáhnout v pdf […]

Sběr papíru 08. 06. 2020

Vážení rodiče, poslední sběr papíru v tomto školním roce se uskuteční v termínu 17. a 18. 6. 2020 v čase 14:30 – 17:00 na školní zahradě.

Příměstský tábor Ludvíkovi v patách u nás ve škole 02. 06. 2020

Týden netradičních zážitků a zábavy o tom, k čemu dospělí vedou děti, aby se neztratily mezi lidmi. Představení vybraných pravidel chování interaktivní formou v podobě her, improvizací, audio a video ukázek, soutěží a dalších aktivit.Někde je tu Ludvík, kterého budeme hledat. Při tom budeme zkoumat, jak se lidé chovají, jak v tom umí Ludvík „chodit“, a zda by […]

Poděkování rodičům a všem, kdo žákům pomáhají s domácím vzděláváním 17. 05. 2020

Vážení rodiče,zanedlouho alespoň mladší žáci usednou zpět do lavic. Výuka bude probíhat přirozeně, tak jak jsme na ni po staletí zvyklí, jak ji máme rádi a jak ji snad umíme. Z očí do očí, s možností okamžitě vysvětlit, doplnit či upřesnit, je-li něco nejasné. Číst si navzájem z tváří naše emoce, potřeby. Reagovat okamžitě a […]

PODĚKOVÁNÍ 17. 05. 2020

V době uzavření školy přišla nabídka: Poskytnutí ochranných pomůcek pro školy. Když jsme na tento email zareagovali, obdržela naše škola zdarma 30 obličejových štítů pro zaměstnance. Chceme velmi poděkovat sdružení ZLÍNSKO TISKNE ŠTÍTY  za tuto pomoc a jmenovitě panu Raškovi z Malenovic, ul. B. Smetany, za jejich předání. Paní kuchařky i někteří pedagogové tuto pomůcku […]

Důležité informace k výuce od 11. 5., resp. 25. 5. 2020 06. 05. 2020

                                                              V Malenovicích 5. 5. 2020 Vážení rodiče, dovolujeme si zveřejnit VÝBĚR Z INFORMACÍ K VYUČOVÁNÍ V AKTUÁLNÍM OBDOBÍKompletní text Vám zaslali dne 5. 5. třídní učitelé. Obdrželi jste také 2 přílohy: NÁVRATKA – přihlášení a Čestné prohlášení. Řídíme se závaznými pokyny Ministerstva školství ČR a také zdravotnictví. Doporučujeme Vám, abyste se s nimi seznámili. http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss Provozní doba školy: […]

Provoz školního hřiště 07. 04. 2020

Vážení návštěvníci školního hřiště,podle rozhodnutí vlády ČR je od 7. 4. 2020 umožněno individuální sportování na venkovním cvičišti za podmínky dodržení hygienických zásad:nízký počet osob, vzdálenosti mezi osobami, použití roušek aj. Dbejte pokynů správce hřiště. Provozní doba: po – ne:  15:00 – 19:00 OTEVÍRACÍ DOBA PO DOBU VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮVELKÝ PÁTEK – SVÁTEK – HŘIŠTĚ UZAVŘENOSOBOTA: […]

INFORMACE KE ZPŮSOBU ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. R. 2020/2021 30. 03. 2020

Základní škola Zlín Malenovice, tř. Svobody 868 INFORMACE KE ZPŮSOBU ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. R. 2020/2021 Vážení rodiče,vzhledem k uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu jsme nuceni změnit způsob zapisování žáků do I. ročníku. Věříme, že jej s ohledem na závažnost současného nouzového stavu přijmete s pochopením, odpovídáme i za bezpečnost zaměstnanců školy. Zápis k povinné […]

POTVRZENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE – dokument pro výplatu tzv. OŠETŘOVNÉHO pro děti do 13 let 30. 03. 2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude tzv. ošetřovné poskytnuto zaměstnancům (rodičům) po celou dobu uzavření základních škol. Pro ty, kdo si již dokument ve škole vyzvedli, se nic nemění, nepotřebují nový formulář. Zároveň byl z rozhodnutí vlády ČR k poskytnutí tohoto fin. příspěvku prodloužen limit věku dětí do 13 let (méně než 13 let). Abychom Vám co […]

Šijeme roušky pro nejpotřebnější 18. 03. 2020

Paní školní spec. pedagožka přichází s nabídkou zprostředkování dobrého skutku. Prosíme ty z Vás, kdo chtějí a mohou pomoci, aby se připojili k těm, kdo šijí roušky. Je možné šít na stroji nebo jen jehlou a nití v ruce. Prosíme i Vás, kdo máte látky, nejlépe 100% bavlnu, zda ji můžete darovat k těmto účelům. Někteří […]

Jak pečovat o své duševní zdraví 13. 03. 2020

Milí učitelé, žáci a rodiče, poslední dny jsou pro většinu z nás poměrně náročné a nepříjemné. Možná prožíváte, podobně jako já, i určitou dávku strachu, obav a nejistoty. Proto jsem, i díky pomoci mých kolegů školních psychologů z celé České republiky, vytvořila tuto pdf prezentaci, která by Vám a Vašim blízkým snad mohla nabídnout pár nápadů, jak v […]

VYPLNĚNÉ POTVRZENÍ PRO OŠETŘOVNÉ 11. 03. 2020

Vážení rodiče, připravili jsme pro všechny rodiče našich žáků do 10 let vyplněné formuláře pro čerpání ošetřovného (OČR). Bohužel Vám tento dokument nemůžeme zaslat elektronicky, neboť OSSZ požaduje originál.Pro tento dokument se můžete zastavit do školy  12. – 13.3. v čase od 8 – 12 hodin.  Zároveň sdělujeme, že plánovaný sběr papíru v příštím týdnu neproběhne. […]

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – UZAVŘENÍ ŠKOLY 10. 03. 2020

Vážení rodiče,jak jistě víte z médií, v důsledku dnes přijatého M I M O Ř Á D N É HO  O P A T Ř E N Í Ministerstva zdravotnictví je nařízeno podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 […]

INFORMACE ZE DNE 9. 3. 2020 09. 03. 2020

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, př.org. Děkujeme všem odpovědným rodičům, kteří nám ohlásili pobyt v Itálii a ponechávají dítě v domácí karanténě. Úkoly a témata učební látky jim budeme zasílat, doplnění učiva po návratu zajistíme. Dnes, 9. 3. 2020, se uskutečnila porada všech zaměstnanců školy. Byli seznámeni s aktuálním vývojem – epidemiologickou situací, s doporučeními, výzvou KHS Zlínského […]

Volný den pro žáky (ředitelské volno) – pondělí 9. 3. 2020 06. 03. 2020

Vážení rodiče žáků 11. ZŠ Malenovice, tř. Svobody, z důvodu závažné epidemiologické situace vyhlašuji v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. § 24, odst. 2, v platném znění,  v pondělí 9. 3. 2020 volný den pro žáky školy. Škola, školní družina a školní jídelna budou tento den mimo provoz.   Další aktuální zprávy budou zvřejňovány na […]

DŮLEŽITÉ – VÝZVA A PROSBA NAŠIM RODIČŮM 06. 03. 2020

Vážení rodiče,vzhledem k tomu, že chceme zajistit, aby škola byla pro Vaše děti bezpečným prostředím a nedošlo ve škole k výskytu onemocnění koronavirem, vyzývám ty z Vás, kteří jste byli se svými dětmi o jarních prázdninách v zasažených oblastech, mezi které už patří celá Itálie, abyste své děti v úterý 10. března 2020 ani ve […]

Důležité informace Krajské hygienické stanice – aktualizace 04. 03. 2020

Vážení rodiče,  vzhledem zvýšené pravděpodobnosti cest do zahraničí během jarních prázdnin věnujte prosím pozornost důležitým informacím Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Informace jsou průběžně aktualizovány. Na webu KHS ZK je nově vytvořená samostatná část věnovaná současné problematice. Více naleznete zde: http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus. khs-zk—informace-covid-19 vyzva Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací  

Velkomoravská olympiáda 03. 03. 2020

Masarykovo muzeum organizuje již šestým rokem prostřednictvím své pobočky Slovanského hradiště v Mikulčicích dějepisnou olympiádu na téma Velká Morava. Cílem soutěže je podněcovat děti obou stupňů základních škol k rozšiřování znalostí o vzniku prvního státního útvaru na našem území. Pomáhá žákům uvědomit si kulturní i náboženské hodnoty, které zde vybudoval silný panovnický rod a zanechali […]

Bøe, boj se! Wiererová, třes se! 02. 03. 2020

Mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě skončilo, do světového poháru v Novém Městě na Moravě ještě pár dní zbývá, proto jsme tuto pauzu vyplnili indoor biatlonem, speciálně vytvořeným pro potřeby naší družiny. V pátek 28. února si děti v 5. a 6. oddělení zopakovaly pravidla klasického biatlonu, připomněly si jeho disciplíny a nejlepší závodníky posledních let. A pak už […]

Okrskové kolo recitační soutěže 27. 02. 2020

Dne 26. 2. 2020 se v zrcadlovém sále uskutečnilo Okrskové kolo recitační soutěže. Úspěšní byli také naši žáci. V první kategorii 2. a 3. tříd naši školu skvěle reprezentovala Vanda Šimková ze III.A, která obsadila 1. místo. Druhou kategorii obohatil výborně připraveným textem Matyáš Gurecký ze IV.B a vybojoval 3. pozici. Skvělá byla také Klára […]

Sběr papíru – důležité informace 23. 02. 2020

Vážení rodiče, v následujících měsících bude sběr probíhat jen jeden den v měsíci, ve čtvrtky 19. března, 23.dubna, 21. května a 18. června. Čas zůstává stejný: 14,30- 17,00.Stále nebude možno do sběru odevzdávat lepenku a karton. Velmi si vážíme a děkujeme Vám i dětem, že i přes nepříznivé podmínky s výkupem starého papíru velká část vytrvala […]

Návštěva IQ Play 18. 2. 2020 18. 02. 2020

18. února 2020 se třídy I. C a II. B zúčastnili festivalu IQ Play ve zlínském zámku. Děti se vzdělávaly neobvyklým způsobem a vyzkoušeli si nejrůznější deskové hry, hlavolamy a stavebnice. K dispozici byli také lektoři, kteří žáky doprovázeli, vysvětlovali jednotlivé hry a za jejich pomoci žáci procvičovali své logické myšlení, vzájemnou komunikaci a spolupráci. […]

Pozorování vodního ptactva na březích Dřevnice 17. 02. 2020

V pátek 14. února 2020 se žáci třídy V. B, I. A, I. B, I. C-E , IV. B a III. C-E vydali v rámci Světového dne mokřadů pozorovat s ornitologem Mgr. Tošenovským zimní ptactvo v okolí řeky Dřevnice. Program absolvovali žáci z jednotlivých tříd postupně během dopoledne. Pan Tošenovský přinesl binokulární dalekohledy a seznámil žáky […]

Recitační soutěž na II. stupni 11. 02. 2020

V úterý 11. února 2020 se na 2. stupni uskutečnila recitační soutěž. Své síly mezi sebou měřili žáci šestých a sedmých tříd a poté osmáci a deváťáci. Přehlídka básní byla rozmanitá, dokonce jsme slyšeli i umělecky zpracovanou prózu. Vyhrát však mohli jen ti nejlepší: 1. kategorie (6. a 7. ročník)                        1. místo R. Šlosárek (VI.B)                         […]

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 11. 02. 2020

Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně se 11. února 2020 stalo místem konání Okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, která zahrnovala písemný test, porozumění poslechu a konverzační část – popis obrázku, konverzace na vylosované téma a sestavení příběhu na základě obrázkové osnovy. Naši školu reprezentoval Martin Ostrusina z 9. ročníku. Martin prokázal výbornou znalost angličtiny […]

Upozornění – změna v placení stravného od 1. 3. 2020 10. 02. 2020

Vážení strávníci, žáci, zákonní zástupci žáků, vážení zaměstnanci školy,jak jste již byli v předstihu informováni, od 1. března 2020 bude možné platit stravné (svačiny, obědy) pouze bezhotovostně. Důvodem je skutečnost, že roste množství a složitost administrativy v chodu školy, platby v hotovosti činily komplikace při nemoci či jiné nepřítomnosti vedoucí jídelny aj.  Žádáme tedy malou část strávníků, kteří […]

Školní kolo Pythagoriády 09. 02. 2020

Na konci ledna se uskutečnilo školní kolo matematické Pythagoriády pro žáky 5. – 8. ročníku. Žáci řešili 15 úloh, za každou správnou odpověď získali 1 bod. Úspěšným řešitelem je každý soutěžící, který získá 10 a více bodů. Letos se to podařilo čtyřem žákům z V.C: Adam Batěk (15 bodů) Tomáš Lapka (12 bodů) Pavel Žeravský […]

Pozvánka na Bruslení dětí s rodiči 09. 02. 2020

Sdružení rodičů tímto srdečně zve všechny žáky s jejich rodiči (prarodiči) v sobotu  15.  února 2020 na stadion Luďka Čajky od 16.00 – 17.00 hod na 5. ročník Bruslení pro děti s rodiči. Vstup zdarma! Kluci hokejky a puky s sebou, vyčleníme Vám prostor s brankami. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče! Budou se na Vás […]

Experimentárium v Otrokovicích 08. 02. 2020

Žáci IV.B a V.C navštívili vědeckotechnický park Experimentárium v Otrokovicích. Čekalo na ně několik expozic, které jim ukázali, že i věda může být zajímavá, hravá a inspirativní. Mezi ně patřilo například planetárium, velký model železnice, moderní technologie, jednoduché stroje či expozice přírodovědná. Žáci viděli, jak funguje elektronový mikroskop, vyzkoušeli si jízdu autem na trenažéru, změřili […]

III. A navštívila Městskou policii Zlín 07. 02. 2020

V rámci preventivního programu vyrazili žáci třídy III.A na pracoviště Městské policie ve Zlíně. Policisté si pro děti připravili velmi zajímavé ukázky policejní výbavy a součástí programu byla i ukázka práce policejního psovoda se psem Johnym. Mgr. H. Volná

Za Dášeňkou i pejskem a kočičkou 06. 02. 2020

…se dne 5. února se žáci 2.A vypravili do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Čekal je program Josef a Karel Čapkovi – Dášeňka a Pejsek a kočička bratří Čapků. Seznámili se s životy a díly obou slavných bratří, podívali se virtuálně do jejich domova a zahrady, poznali jejich knihy pro děti. Od paní knihovnice […]

Exkurze VIDA! 04. 02. 2020

4. února 2020 se třídy 1. C, 2. B a 3. C, navzdory chřipkové epidemii a deštivému počasí, zúčastnili exkurze v science centru VIDA! v Brně. Čekal na ně velice zajímavý program Alchymisté, kde si žáci mohli vše vyzkoušet na vlastní kůži. Zopakovali si, jaká známe skupenství a jak se přeměňují, zkusili si nafouknout balónek třemi různými […]

Krajské kolo Matematické olympiády 03. 02. 2020

V minulém týdnu 29. 1. 2020 se naši nejlepší matematikové zúčastnili krajského kola matematické olympiády kategorie Z5 (pro páté třídy). Po úspěšném domácím kole se mohli utkat v souboji s ostatními žáky z celého kraje. Přestože olympiáda byla pro páté ročníky, podařilo se dokonce i jednomu žáčkovi ze čtvrté třídy domácí kolo úspěšně zvládnout. Naše […]

Netradiční den hlavolamů a šifer 27. 01. 2020

27. ledna 2020 si žáci tříd ERIN s pomocí svých třídních paní učitelek připravily Netradiční den hlavolamů a šifer. Celá akce se uskutečnila ve školní tělocvičně a již od osmi hodin mohli chodit žáci naší školy plnit zapeklité logické úkoly, které si pro ně jejich spolužáci připravili. Od devíti hodin nás také mohla navštěvovat široká veřejnost […]

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků 23. 01. 2020

Vážení rodiče, milé děti, srdečně Vás zveme na setkání, která jsme v tomto školním roce pro Vás připravili pro další období: Rádi bádáte, poznáváte, řešíte zajímavé úkoly? Formou her se zapojíte do netradičních, logických a tvořivých aktivit a úkolů.Přijďte se podívat ve čtvrtek 20. 2. 2020 na „Setkání pro zvídavé předškoláky“. Pokud se Vám bude dařit […]

Lyžařský výcvikový kurz 23. 01. 2020

Naše škola i letos zorganizovala lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník. V neděli 5. ledna 2020 se žáci vydali pod vedením paní učitelek Pokorné, Bělíkové, Svobodové, paní psycholožky Synkové a pana učitele Najmana do Velkých Karlovic do areálu Kyčerka.Po příjezdu na ubytování jsme neváhali ani chvilku, vzali jsme lopaty a šli prozkoumat sjezdovky.  Z hotelu […]

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z FYZIKY 10. 01. 2020

V pátek 20. 12. 2019 před vánočními prázdninami si žáci 9. ročníku zpestřili výuku praktickou hodinou, kde si každý žák vyrobil jednoduchý jednosměrný elektromotor. Na takto vyrobeném modelu si mohli prakticky ověřit probírané učivo – elektromagnetické jevy. Zaujetí bylo veliké a myslím, že žáky praktické ověření znalostí z fyziky bavilo. Ing. V. Benkovičová  

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR 06. 01. 2020

V listopadu 2019 se žáci 9. ročníku zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Je to největší soutěž svého druhu, která v tomto školním roce probíhá již počtvrté ve všech krajích ČR. Nejlepšími Mladými chemiky školského kola byli: 1. Klanicová Klára                                  […]

„V čas jásavý, v čas rozjasněný…“ 21. 12. 2019

…zazpívala Carmina bona na bratislavském Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby první víkend v prosinci tohoto roku. Vystoupila opakovaně na Františkánském náměstí i v síni Klariski.Se svým úvodním „Oh, happy day“ rozehřála publikum. Ve čtyřhlasých úpravách koled Antonína Tučapského si mohli všichni s námi zanotovat známé vánoční písně „U Betléma dnes Maria“, „Štěstí, zdraví“, „Narodil sa Pán“, „Jak […]

Vánoční koncert – záznam 18. 12. 2019

Vážení rodiče, v minulém týdnu dne 10. 12. 2019 se konal  „Vánoční koncert“. Pro Vás, kteří jste se nemohli z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, nebo se chcete ještě jednou podívat na výkony svých dětí, jsme připravili následujícím odkaz:  https://www.youtube.com/watch?v=1W1Y3SvXvBI Přejeme Vám pěkný zážitek a těšíme se opět za rok!

Společné tvoření s klienty stacionáře Hvězda 18. 12. 2019

Žáci třídy V. B již pátým rokem navštěvují klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích. 12. prosince nejprve potěšili žáci klienty hrou na flétnu. Společně zahráli několik koled a navodili tak příjemnou atmosféru. Poté se věnovali všichni společnému tvoření. Nejprve vyráběli společně šiškové pochoutky pro ptáky, které žáci další den umístili u hradu v Malenovicích. Aby něco […]

Podhradí v Malenovicích „včera a dnes“ 18. 12. 2019

Žáci třídy V. B začali pracovat na projektu Malenovice. Jak jinak se po pěti letech rozloučit právě s Malenovicemi. Během svého studia na prvním stupni naší ZŠ už v rámci projektové výuky prozkoumali Malenovice z různých stran. Zbývá jen „podhradí“. Postupně budou objevovat a srovnávat, jaká řemesla v Malenovicích byla rozšířena v minulosti a co z nich můžeme objevit i dnes. […]

Soutěž v anglickém hláskování 17. 12. 2019

Zatímco jejich spolužáci a kamarádi už byli dávno doma nebo řádili na hřišti, sešli se vybraní žáci 3.-5. ročníku při soutěži v anglickém hláskování. Mezi dětmi je tato zdánlivě jednoduchá soutěž velmi populární a každoročně zde soutěžící podávají výborné výkony. Tentokrát se soutěžilo ve dvou kategoriích: 3. ročník a 4. + 5. ročník. Třeťáci předvedli […]

Putování Prahou 17. 12. 2019

Začátkem prosince se třídy IV. B a V. C vydaly do našeho hlavního města. Vzhledem k tomu, že se o Praze žáci ve čtvrtém a pátém ročníku učí, byl pro ně tento dvoudenní výlet velmi přínosný. Památky, které znají z fotografií, mohli během našeho putování historickým centrem navštívit reálně. Před každou památkou na ně dokonce čekalo několik úkolů, díky […]

Do tajuplného podzemního světa jeskyní 13. 12. 2019

Na výlet do tajuplného podzemního světa jeskyní se vydala 13. prosince třída V.C Erin. Návštěva Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně ukázala žákům zdejší zvířata a také to, jak se tomuto zdánlivě nehostinnému prostředí přizpůsobila. Prostřednictvím hravé aktivity se žáci dozvěděli, jakým způsobem se v takřka neproniknutelné tmě živočichové orientují nebo si hledají potravu.Na závěr programu si […]

Poslechová soutěž v anglickém jazyce 09. 12. 2019

V úterý 3.12.2019 se konala tradiční Poslechová soutěž v anglickém jazyce pro 6.-9.ročník. Soutěž se skládá z poslechu promluvy typu dialogu či popisu a poslechu písně. V kategorii 6.-7.ročník soutěžilo 8 žáků. Poslech na téma Volný čas byl pro mladší kategorii dle jejich názoru poměrně náročný. Snad proto všechna místa obsadili žáci 7. ročníku. Na 1. místě se umístil […]

Mikulášská návštěva 05. 12. 2019

Jako každý rok přišel i letos do naší školy Mikuláš. Jako doprovod měl dva anděly a čtyři čerty. V průběhu dopoledne společně navštívili všechny třídy. Na některých dětech bylo vidět, že zlobily a měly docela strach. Ve všech třídách musela zaznít písnička, jinak by čerti nebyli spokojeni. Děti dostaly od andílků dárečky a slíbily Mikuláši, že po celý […]

Carmina bona míří za hranice… 05. 12. 2019

Náš nejstarší sbor po celý podzim pilně nacvičuje svůj adventní program. Čeká nás totiž 6. – 8. 12. 2019 výjezd do hlavního města Slovenské republiky. Každoročně se v Bratislavě koná Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby. Během již zmiňovaného víkendu mají obyvatelé tohoto nádherného města, ale i další návštěvníci možnost vyslechnout si koledy a vánoční písně […]

O nejlepší prezentaci 03. 12. 2019

Ve čtvrtek 28. listopadu proběhl první ročník školní soutěže „O nejlepší prezentaci“. O soutěž byl velký zájem, zúčastnilo se 24 soutěžících, kteří si sami vybrali své téma a přednesli jej porotě a divákům. Žáci byli zodpovědně připraveni, a tak měla porota velmi těžké rozhodování. Zvítězit mohli jen ti nejlepší. V nejmladší kategorii žáků (3. + […]

Česko zpívá koledy… i před naší školou 02. 12. 2019

Vážení rodiče, milí žáci,  zveme vás na 9. ročník akce Česko zpívá koledy. Sejdeme se ve středu 11. prosince 2019 v 18:00 před II. stupněm naší školy. Pojďme si nejen společně zazpívat známé české koledy, ale i příjemně prožít adventní čas.

Setkání rodičů dětí s ADHD 30. 11. 2019

V rámci projektu MAP II se uskuteční dne 28. 11. 2019 v 17 hodin setkání rodičů dětí s ADHD, místem konání je Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.

Není réva jako Réva 30. 11. 2019

V úterý 26. 11. se v Zrcadlovém sále školy konal koncert cimbálové muziky Réva. Jazz, klasická hudba, filmové melodie, lidové písničky, to všechno dokáže čtveřice muzikantů ze Zlína s typickými lidovými nástroji zahrát. Za doprovodu cimbálu, houslí, kontrabasu a klarinetu si žáci I. stupně zazpívali např. lidové písničky Beskyde, Beskyde, Tancuj, tancuj, Pec nám spadla, umělé Jožin […]

Fórum udržitelného rozvoje 25. 11. 2019

V loňském školním roce se žáci letošní třídy V. B zúčastnili soutěže Ministerstva životního prostředí. V rámci svého projektu zpracovali krátký film „Po Šternberské stezce“. V soutěži vyhráli diváckou cenu. V říjnu letošního školního roku obdrželi diplomy a odměny. V rámci výhry se mohli žáci také zúčastnit Fóra udržitelného rozvoje v Praze. Ze sedmi žáků […]

Expedice Podzimní nelenošení 22. 11. 2019

Žáci II.B s paní učitelkou Peštukovou a s paní psycholožkou Synkovou vycestovali 21. listopadu 2019 do Roštína do rekreačního areálu Kamínka, kde strávili dobrodružné dva dny v krásné přírodě. Cílem bylo  prostřednictvím zážitkových aktivit začlenit nově příchozí žáky do původního kolektivu, vybudovat vzájemné vazby mezi nově příchozími a stávajícími žáky a zároveň posílit a zlepšit již existující vztahy […]

Naši prezidenti 19. 11. 2019

Žáci třídy V. B pracují v letošním roce na projektu „Naši prezidenti“. Na projektu začali pracovat již v září. Společně čtou a vyhledávají informace v knize Libora Budínského Jedenáct prezidentů. Osobnosti prvního prezidenta T. G. Masaryka se věnovali již v minulých letech při práci na svých projektech i aktuálních výročích. V letošním roce se vydali do Masarykova muzea v Hodoníně, kde […]

30 let svobody 17. 11. 2019

Tuzex, bony, devizový příslib – slova, jež ve slovníku dnešních lidí nenajdeme. Patří totiž do období našich dějin, kdy hodnoty jako demokracie, svoboda či otevřený dialog byly jen nedosažitelným snem. Abychom se už nikdy nemuseli bát vyslovit svůj názor, je nutné si tuto dobu neustále připomínat. A kdy jindy než při 30. výročí Sametové revoluce? […]

S pastelkami městem Zlín – co ještě nevíme o našem krajském městě? 17. 11. 2019

Víte, kde přesně byly v centru Zlína nalezeny mamutí kly? Co bylo dříve pod dnešním nákupním centrem Zlaté Jablko? Kam vede tunel pod městem? Kde se nachází nejstarší stromy ve Zlíně? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další již znají žáci třetího a čtvrtého ročníku tříd Erin. Půldenní poznávání našeho krajského města probíhalo převážně v terénu. […]

BOBŘÍK INFORMATIKY 15. 11. 2019

Této krásné soutěže podporované Ministerstvem školství se naše škola účastní již pátým rokem. Velmi pěkný rozhovor s jejími organizátory vysílala televize dne 2. 11. na programu ČT 24. Soutěž je zaměřená na žáky se zájmem o svět technologií. Cílem této soutěže je ukázat žákům, že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky […]

Páťáci ve hvězdárně 07. 11. 2019

Ve čtvrtek 7. listopadu se páťáci vydali do Brna za poznáním. Tentokrát neměřili vzdálenost své výpravy jen v kilometrech, ale i ve světelných letech. Ve Hvězdárně a planetáriu Brno totiž prozkoumávali Sluneční soustavu. Na začátku se podívali na aktuální oblohu, sledovali, jak se rozložení souhvězdí posouvá stále více do pozic typických pro zimní období. Názorná […]

Výstava fotografií nevinných dětí – Osvětim 06. 11. 2019

Každoročně se v rámci prevence rasismu účastní žáci 9. tříd prohlídky Státního Muzea v Osvětimi –Auschwitz, Birkenau v Polsku.Z Malenovic jsme vyjížděli v časných ranních hodinách, protože nám exkurze začínala už v 8.30. Nutno podotknout, že ve světě je o tento Památník velký zájem, takže jsme byli objednáni už před rokem a také to, že […]

Naši úspěšní matematici 05. 11. 2019

Ředitelské volno? Ani to nezastavilo naši výpravu osmi žáků ze 3. až 5. ročníku, kteří se v pátek 1. listopadu vypravili do Zlína na krajské kolo Logické olympiády. Jde o unikátní soutěž, ve které nerozhodují naučené znalosti, ale především schopnost samostatného logického uvažování, rychlého úsudku, kombinatoriky, kreativity. A naše tažení bylo opět velmi úspěšné, první […]

Informace k organizaci dne 6.11.2019 05. 11. 2019

Vážení rodiče,  v souvislosti s vyhlášením stávky učitelů Českomoravským odborovým svazem Vás informujeme, že ve středu 6. 11. 2019 bude na naší škole provoz probíhat v běžném režimu, výuka bude podle stanoveného rozvrhu. Školní družina i jídelna budou fungovat jako obvykle. 

Jak se čistí voda 05. 11. 2019

V úterý 5. listopadu 2019 se třída 2.B zúčastnila exkurze do čistírny odpadních vod v Malenovicích. Dozvěděli jsme se nejen, jak se voda čistí a upravuje, ale i kam dál putuje nebo co nesmíme do odpadu dávat. Navíc jsme dostali i pár doplňujících otázek ze zeměpisu, geometrie či českého jazyka. I když jsme trochu zmokli, […]

Pozvánka na lampionový průvod s ohnivou show 03. 11. 2019

Milé děti, rodiče a přátelé školy, máme to potěšení Vás opět pozvat na tradiční podzimní „Lampionový průvod“, který se budekonat v pátek 8. listopadu 2019. Sraz je před hlavním vchodem do 11. ZŠ, odcházíme od školy v 16.45 hodin!!!!!! Vezměte s sebou vše, co svítí, abychom mohli opět rozzářit Malenovice!!! V průběhu akce bude možnost zakoupení […]

Zlínská olympiáda škol v orientačním běhu 31. 10. 2019

Po několika letech se naše škola zapojila do Zlínské olympiády škol v orientačním běhu. Soutěž již řadu let připravuje Sportovní klub v orientačním běhu Zlín s pomocí velkého počtu dobrovolníků. Soutěž je prioritně určena pro žáky 3. až 6. ročníků, kteří si mohou vyzkoušet sprintový běh v městském prostředí podle mapy. Délka tratě se pohybuje mezi 1,5 km až […]

Zdraví z hlubin přírody 31. 10. 2019

Naši prvňáčci se na konci října vydali na expedici do Luhačovic.Zúčastnili se velice zajímavé exkurze do plnírny minerální vody Vincentka. Celou prohlídkou je provázel obchodní a finanční ředitel firmy Ing. L. Šumšal. Děti zejména obdivovaly plně automatizovanou linku na plnění lahví minerální vody. Dnešní provoz Vincentky připomíná spíše laboratoř než industriální zařízení.V nově zrekonstruované hale […]

REVIKA jen pro naše šesťáky 31. 10. 2019

Poprvé jsme letos připravili adaptační pobyt v Rekreačním středisku Revika ve Vizovicích pro naše šesťáky. Okolní příroda je stvořena pro podobné akce, a tak už jen stačilo, aby nám počasí přálo. Nakonec jsme strávili dva slunečné říjnové dny v kolektivech žáků, kteří věnovali velkou část energie na lepší poznání sebe i spolužáků. Celý výjezd začal ve […]

Úchvatná příroda, hotel, super jídlo a my! Carmina bona! 23. 10. 2019

…takto většinou ve zkratce popisují zpěváci našeho nejstaršího sboru zážitky ze soustředění, které se konalo ve dnech 15. – 17. 10. 2019 v prostorách Hotelu Pod Šaumburkem.  Uprostřed lesů nás slunce lákalo vyběhnout mimo areál, ale my jsme odolávali. I když to tak venku zatím nevypadá, vánoční svátky se pomalu, ale jistě blíží. A my budeme […]

Archeopark Pavlov 21. 10. 2019

Ve středu 2. 10. 2019 vyrazili žáci III.C, IV. B a V. C a jejich třídní učitelky do Pavlova.Navštívili jsme Archeopark, kde byl pro žáky připraven interaktivní edukační program. Žáci plnili jednotlivé úkoly, a seznamovali se tak nenásilnou formou s životem pralidí a zvířat, která žila před 30 000 lety. Viděli jsme například Věstonickou Venuši […]

Legoroboti – volná místa v kroužku 21. 10. 2019

Pro zájemce o základy programování nabízíme volná místa v kroužku Legoroboti, který je pořádán ve spolupráci s DDM Astra Zlín.  Máš čas a chceš se něco nového naučit? Přijď mezi nás v úterý v 16:00.  

Do země helvétského kříže, čokolády, sýra a alpských velehor… 06. 10. 2019

…se na týden vydali žáci druhého stupně. Velmi brzy jsme se přesvědčili, že je toho mnohem více, co ve Švýcarsku lze vidět a obdivovat. Země, která pro nás není geograficky nijak vzdálená, a přitom je v mnoha ohledech odlišná. Po nočním přejezdu ze Zlína jsme svoji cestu zahájili v Kostnici na německo-švýcarském pomezí. Navštívili jsme […]

Za historií do Hanáckého muzea v Tovačově, za přírodou a památkou UNESCO do Kroměříže 29. 09. 2019

Třídy IV.A, IV.B a V.C navštívily v pátek 27.9. unikátní Hanácké muzeum v Tovače, které se pro širokou veřejnost otevírá pouze tři dny v roce. Sbírky tovačovského muzea dokumentují život na hanáckém gruntu a nabízí ohlédnutí do historie této národopisné oblasti. Žáci si zde mohli prohlédnout sbírku desítek dobových šicích strojů, nářadí a pomocníků v […]

1. ročník Zdravotnické olympiády 25. 09. 2019

Dne 18. září 2019 se poprvé konala Zdravotnická olympiáda, kterou organizovala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín. Školní kolo bylo vedené formou testů v elektronickém prostředí. Naší školu reprezentovaly tři žákyně IX. třídy. Úspěšnou řešitelkou se stala Barbora Válková, která se dostala mezi 20 nejlepších řešitelů zlínských škol a postupuje do krajského […]

Den za obnovu lesa – Revír Malenovice, Pod Tlustou horou „Na plácku“ 23. 09. 2019

Čelíme jedné z největších kalamit v dějinách lesnictví. Hlavním viníkem je probíhající klimatická změna a s ní související sucho. Rozsah ploch, které je nutno nově osázet, je tak obrovský, že tvoříme novou krajinu. Každý z nás se může zapojit. Lesy ČR vyhlásily akci: „Sázíme lesy pro budoucnost“. V našem regionu se nejbližší akce uskuteční 19. […]

Logická olympiáda 19. 09. 2019

Logická olympiáda 2019 I letos se zapojí naše škola do různých matematických soutěží. Tradičně začínáme v září registrací do logické olympiády. Odkaz pro registraci: http://www.logickaolympiada.cz  

Nabídka poradenství a konzultací pro rodiče 12. 09. 2019

V rámci projektu MAP II v ORP Zlín mohou školy, učitelé i rodiny využít nabídku specialistů podpory školských poradenských pracovišť. Více informací po rozkliknutí

UPOZORNĚNÍ – NEPŘÍTOMNOST EKONOMKY ŠKOLY 05. 09. 2019

Z důvodu  čerpání  řádné  dovolené  ekonomky  školy  Ing. Jany Hradilové, v týdnu    od  9.9. – 13.9.2019, nebude v provozu kancelář školy č.111. Potvrzování kartiček jízdného , bude probíhat u personalistky Ing. Žůrkové  v kanceláří č.112, v době od 7.00 hod. – 13:30 hod.   Děkujeme  za pochopení

Roční příspěvek pro Sdružení rodičů naší školy 04. 09. 2019

Vážení rodiče,prosíme Vás o zaplacení ročního příspěvku pro Sdružení rodičů naší školy, který je v letošním školním roce 2019/2020 ve výši Kč 150,- na žáka. Peníze, prosím, můžete poslat po svém dítěti třídní učitelce nejpozději do 11.10.2019. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi na našich akcích. Sdružení rodičů při 11. ZŠ Pro info:Příspěvek do sdružení […]

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2019/2020 02. 09. 2019

Vážení rodiče,do středy 4. 9. 2019 je stále možné přihlásit dítě do školní družiny. Přihlášku naleznete zde: přihláška ŠD 2019.Můžete si ji také vyžádat u učitelů či vychovatelů.Vyplněnou přihlášku odevzdejte kterékoliv paní vychovatelce, panu vychovateli nebo vedoucí vychovatelce. Poplatek za družinu pro letošní školní rok činí 150 Kč/měsíc. Aktuálně příjímáme platby na září – prosinec 2019 […]

Organizace prvního týdne šk. roku 2019/2020 01. 09. 2019

Pondělí 2. 9. Žáky 1. třídy přivítáme v 7:30 před vstupem do pavilonu I. stupně a odvedeme je do tříd. Na slavnostní zahájení školní docházky zveme rodiče a rodinné příslušníky prvňáčků. Ostatní žáci budou vstupovat do budovy od 7:40. Žáci si vezmou přezůvky, psací potřeby a zámek k šatně, výuka končí v 9:00. Již první den […]

Nabídka kroužku Mladý technik 28. 08. 2019

Projekt MAP II v ORP Zlín realizuje ve spolupráci s DDM Astra Zlín kroužek Mladý technik – modelář. Kroužek je určen pro děti od 7 do 15 let, účast je bezplatná. Více informací a odkaz na přihlášení po rozkliknutí.            

Sportovní den pro žáky 2. stupně byl napínavý od začátku do konce 28. 06. 2019

Po dvou letech mohli žáci poměřit svou výkonnost, vytrvalost, sílu a rychlost v atletických závodech, které se konaly v pátek 21. června na školním hřišti a nadchly závodníky i jejich fanoušky.Do atletických disciplín byli vybráni závodníci z jednotlivých tříd, kteří závodili v těchto disciplínách: 60 m překážek, vrh koulí, skok do dálky, štafeta 4×100 m, běh 800 m, běh […]

Olympiáda netradičních her a disciplín naše žáky nadchla 27. 06. 2019

V úterý 25. června více než 200 dětí z 1. stupně změřilo svoje síly v olympiádě netradičních her a disciplín. Školní hřiště se proměnilo v závodní terén s 12 stanovišti, která děti obíhaly s kartičkou.Nejdříve si však společně zatančily zumbu s paní učitelkou Sovjákovou. Poté se rozběhly na stanoviště plnit úkoly. Jsme rádi, že si děti mohly vyzkoušet chůzi po slackline […]

Florbalový turnaj 4. a 5. ročníku 27. 06. 2019

V rámci sportovního dne 25. června měli žáci 4. a 5. tříd naší školy možnost se zúčastnit školního turnaje ve florbalu. Po přihlášení 6 týmů byl turnaj odehrán kombinací „všichni proti všem“.Ani v jednom utkání nebylo potřeba odpískat nic, co by vedlo hráče na trestnou lavici. Celý školní turnaj se nesl v duchu fair play, za což patří […]

Stříbrný věnec 2019 26. 06. 2019

Už 49 let jsou ve Zlíně pořádány plavecké závody třetích tříd základních škol. Soutěží v nich žáci zlínských i mimozlínských škol. Každá třetí třída z našeho okresu má možnost vyslat tři dívky a tři chlapce do závodů jednotlivců (znak, prsa a kraul) a pak tým do společné štafety. Ve finále je hodnocena nejlepší třída – to je […]

Toulky Prahou 25. 06. 2019

Právě tak se nazývá druhý projekt, na kterém pracovali žáci třídy IV. B. V týdnu od 17. – 21. června probíhaly závěrečné výstupy. Žáci z prvního stupně i rodiče žáků, kteří se na výstupy přišli podívat, procházeli s cestovkou „Bleskovkou“ historicky zajímavá místa Prahy. Postupně navštívili Václavské náměstí, Staré Město, Josefov, Karlův most, Malou Stranu, […]

Budapešť – dunajská perla 24. 06. 2019

I v letošním školním roce jsme se zúčastnili dějepisné exkurze, tentokrát byla naším cílem Budapešť, hlavní město Maďarska.  Vyjížděli jsme velmi brzy ráno, už v 4.30, protože náš cíl byl dosti vzdálený. Po příjezdu autobusu se všichni nedočkavci pohodlně usadili a vyrazili jsme směr Bratislava, Rusovce a vysněná Budapešť. V klimatizovaném autobusu jsme se dověděli mnoho poznatků z historie […]

Škola v přírodě, Nový Hrozenkov 19. 06. 2019

V posledním  květnovém týdnu jeli děti z 1.B, 2.A a 2.C na školu v přírodě do Nového Hrozenkova. Ubytování bylo v příjemném zázemí hotelu Permoník. Hned při příjezdu na nás čekal sám pan majitel, aby přivítal děti z Malenovic, kde také on sám vyrůstal. Děti rychle obsadily pokoje a začaly s vybalováním. Odpoledne se úvodní aktivitou celotýdenní hry Pevnost Boyard rozdělily […]

Toulky Prahou 16. 06. 2019

Žáci třídy IV. B pracují ve druhém pololetí tohoto školního roku také na projektu „Toulky Prahou“. V hodinách matematiky objevovali Prahu v číslech, v českém jazyce pracovali s texty od autorů Aleny Ježkové a Jana Zvolského. Postupně si připomínali historické objekty a jména panovníků, za jejichž vlády byly postaveny. Začínali samozřejmě pověstmi. Do Prahy jezdí […]

ŽA-BA-KO 2019 16. 06. 2019

29. května se v zámku ve Vsetíně konal již 8. ročník  Žákovské badatelské konference ŽA-BA-KO. Cílem této konference je nabídnout prostředí, kde mohou žáci základních škol, kteří mají zájem o přírodní vědy (přírodopis, zeměpis, fyziku, chemii), představit své vlastní projekty a bádání veřejně, před publikem svých vrstevníků, ale i odborníků z oboru. Konference je určena  pro […]

Sportovně-turistický kurz Pálava 11. 06. 2019

Ve dnech 27. 5. – 29. 5. se žáci IX. A a 8. ročníku zúčastnili Sportovně-turistického kurzu na Pálavě. V pondělí v 8:30 pro nás přijel autobus ke škole, který nás odvezl do Lednicko–valtického areálu. Podívali jsme se na zámek, Minaret a navštívili jsme výstavu Soch z písku zaměřenou na ekologickou výchovu. Kolem čtvrté hodiny jsme dorazili na […]

Poděkování za hlasy v soutěži Zacíleno na udržitelný rozvoj 10. 06. 2019

Soutěž Zacíleno na udržitelný rozvoj již zná své vítěze. Členové poroty se shodli na tom, že určit nejlepší videa nebylo lehké, jelikož všechna videa do jednoho byla velmi hezky zpracovaná a přinesla originální nápady a řešení, jak se chovat udržitelněji v běžném životě. Porota nakonec vyhodnotila jako nejlepší videa tato:Kategorie 11. místo: O igelitovém království […]

IV. kolo olympiády zlínských škol v orientačním běhu proběhlo za účasti našich žáků 10. 06. 2019

Poslední kolo olympiády zlínských škol v orientačním běhu nás překvapilo velkou účastí závodníků. Na start tratě se ve čtvrtek 30. 5. 2019 postavilo více než 200 závodníků z 10 zlínských škol. Naši žáci ze 4., 5., 6. a 7. ročníků si vyzkoušeli sprintový běh po sídlišti na Jižních Svazích. Ačkoliv počasí nepřálo, nikdo z našich 24 žáků závod nevzdal. […]

Carmina bona na Arkádách 2019 06. 06. 2019

Náš nejstarší sbor měl v měsíci květnu dost práce…Nejenže jsme vyjeli na začátku měsíce do slovenského Trenčína, ale také jsme se chtěli pochlubit rozsáhlým repertoárem na dvoudenním festivalu Moravskotřebovské arkády o víkendu 25. – 26. 5. 2019.Již při akustické zkoušce v Kostele Nanebevzetí Panny Marie jsme zaujali přicházející návštěvníky i čekající smíšené sbory známou písní „Ameno“. Ebenova […]

CESTOVÁNÍ ČASEM s IV. C a V. B – Škola v přírodě 04. 06. 2019

Na konci dubna žáci třídy IV. C a V. B společně trávili týden na škole v přírodě u slovenských hranic v Sidonii.  Čekala nás krásná příroda Bílých Karpat, klidné prostředí a příjemné ubytování v rekreačním středisku Pohoda. Během celého týdne jsme cestovali časem do minulosti. V pravěku žáci nahlédli do života lovců a sběračů, společně vymysleli a předvedli rituál […]

Okresní kolo Pythagoriády 03. 06. 2019

Dne 27. května se žáci 5. až 8. ročníku v našem okrese utkali v matematickém klání nazvaném po slavném filozofovi a matematikovi Pythagorovi. Z naší školy jelo bojovat do Otrokovic celkem 11 žáků a opět nás nezklamali. V kategorii pro 5. ročník byli nejlepší T. Lapka (IV.C) a V. Konečná (V.B Erin), kteří získali 12 […]

Do Štramberka za zážitky i poznáním 31. 05. 2019

Letošní chladný a deštivý květen výletům příliš nepřál. Přesto se žáci IV. A a V. A 29. května vydali vybaveni pláštěnkami a deštníky na školní výlet do Štramberka. Každá třída měla svůj program. Čvrťáky přivítal u jeskyně Šipka pračlověk Bertík. Dozvěděli se, že v těchto místech byla nalezena čelist pravěkého dítěte. V Muzeu Zdeňka Buriana […]

Výlet IV.B 31. 05. 2019

Na závěr školního roku se i třída IV. B vydala na školní výlet. V úterý 28. května vyrazili žáci vlakem do Bratislavy, hlavního města Slovenska. Nejdříve se vydali k sídlu prezidenta, kde mohli srovnat hradní stráž s naší v Praze. Nejvíce všechny překvapilo, že se sídlo nachází uprostřed města a rušné křižovatky. Poté se žáci […]

Zajímavá fyzika 27. 05. 2019

Ve středu 22.5.2019  proběhla přednáška Ing. Jiřího Mařánka „Zajímavá fyzika.“ Žákům 6. a 7. ročníku přednášející poutavou formou přiblížil v těchto ročnících probírané učivo – fyzikální veličiny jejich měření a historické souvislosti, vlastnosti kapalin a plynů, Archimédův zákon pro plyny a kapaliny, konstrukce lodí, fungování plavebních komor atd. Žákům se přednáška velmi líbila, o čemž svědčí […]

Experimentarium s fyzikou 27. 05. 2019

V průběhu tří pondělků žáci 7. a 8. tříd navštívili Experimentarium v Otrokovicích, kde měli možnost prakticky si vyzkoušet probírané učivo z fyziky. Zapojovali elektrické obvody, měřili velikost elektrického proudu a napětí.  Sestrojili si ze stavebnice Merkur páku či kladku a vyzkoušeli si v praxi světelné jevy. Žáky velmi zaujal elektronový mikroskop. Princip fungování a použití tohoto mikroskopu jim […]

Budoucnost pro všechny – jak chceme žít my i ti, kteří přijdou po nás 26. 05. 2019

Žáci třídy IV. B pracují v letošním roce na projektu „Po Šternberské stezce“. V rámci projektu natočili krátký videofilm. Zapojili se tak do 1. ročníku soutěže Zacíleno na udržitelný rozvoj. Soutěž vyhlásilo ministerstvo životního prostředí. Video je nyní uveřejněno zde. Oborná porota během prvního červnového týdne vyhodnotí vítěze. Od 1.6. do 9.6. bude video zveřejněno […]

„Oh, happy day“ dozpívala Carmina bona a… 22. 05. 2019

… přestalo pršet…I přes celodenní rozmary počasí se náš nejstarší sbor vydal v pátek 3. května do Trenčína. Pozvání, jež jsme obdrželi už na začátku letošního školního roku, jsme nemohli nechat nepovšimnuto. Není to poprvé, kdy slovenský sbor ze Základní školy Dĺhé Hony nás navnadil ke společnému koncertu. Proto jsme již odpoledne dorazili na zkoušku do prostor […]

Naši žáci si zaběhali v závodě škol v orientačním běhu v Malenovicích 20. 05. 2019

Ve středu 15. května proběhl v Malenovicích závod škol v orientačním běhu, který pořádal Sportovní klub orientačního běhu Zlín. Ačkoliv zájem o účast byl velký, musely jsme podle prospěchu a sportovních výsledků vybrat pouze třetinu z přihlášených žáků. Naši školu reprezentovalo 26 žáků, kteří navštěvují 4. až 8. ročník. Závod prověřil nejen jejich fyzickou zdatnost, tak také orientaci […]

Do florbalového turnaje se zapojilo velké množství žáků II. stupně 19. 05. 2019

Florbalového turnaje, který probíhal v naší škole od čtvrtka 9. května do pátku 10. května, se zúčastnilo kolem 70 žáků 2. stupně. Rozhodčími turnajů byli Tomáš Matula a Pavel Štěpánek. Vítězství získalo družstvo dívek 6. ročníku, ke kterým přibyly na poslední chvíli 2 dívky z 5. ročníku. Turnaj chlapců jsme rozdělili do 2 kategorií. V mladší kategorii vyhráli […]

6 – denní jazykový a poznávací zájezd do Švýcarka 16. 05. 2019

Pro žáky II. stupně (týká se i letošních V. ročníků) je na příští rok připraven 6-denní jazykový a poznávací zájezd do Švýcarska. Zájemci přihlášku odevzdají na recepci školy. Přihláška Švýcarsko

Pythagoriáda – úspěšná třináctka 12. 05. 2019

V dubnu se celkem 41 žáků ze 4. – 8. ročníku zúčastnilo školního kola matematické soutěže Pythagoriáda.  Celkem 60 minut řešili 15 úloh, ve kterých spíše než naučené znalosti museli použít logické myšlení, kombinační schopnosti či prostorovou představivost. Aby byli úspěšní, museli získat 10 a více bodů. Letošní rok byl úspěšný,  podařilo se to třinácti žákům: […]

Na exkurzi v Častolovicích 09. 05. 2019

   V úterý 7. května se žáci třídy IV. B vydali v rámci svého projektu „Po Šternberské stezce“ na exkurzi do zámku v Častolovicích. Historie zámku Častolovice sahá do 13. století, kdy zde stála vodní tvrz. Později patřily Častolovice několika různým majitelům. Nejznámnější z nich byl Jiří z Poděbrad, jehož první ženou byla Kunhuta ze […]

Víš, co jíš? 07. 05. 2019

To je název výukového programu, kterého se dnes zúčastnili žáci VII.B a VII.C v muzeu v Přerově. Během něj jsme se dozvěděli, jak by měla vypadat vyvážená strava, kolik cukru bychom měli za den přijmout, abychom zůstali zdraví, proč je důležité číst informace na obalech potravin. Součástí byla i výstava „Šejdíři a šizuňkové“ o tom, […]

Naši cyklisté bojovali v Dopravní soutěži mladých cyklistů 06. 05. 2019

Nemohli jsme si nechat ujít Dopravní soutěž mladých cyklistů, která se konala ve čtvrtek 25. dubna hned za humny školy na dopravním hřišti. Oblastní kolo pořádal DDM Astra Zlín ve spolupráci s BESIP – Ministerstvem dopravy, Českým červeným křížem a Městkou policií Zlín. Konkurence byla velká, kromě naší školy soutěžili také žáci z 12. ZŠ Zlín, Církevní […]

Mc Donald´s Cup 2018/2019 06. 05. 2019

Minulý týden se vybraní žáci prvního stupně zúčastnili okrskového kola celostátní soutěže Mc Donald´s Cup 2018/2019 v malé kopané. Mezi naše soupeře patřila družstva ze ZŠ Mánesova Otrokovice; ZŠ Tlumačov; ZŠ Trávníky Otrokovice, ZŠ Zlín, M. Alše. Naše družstvo bylo perfektně připraveno, chrániče a kopačky byly samozřejmostí, černé dresy byly výbornou volbou v deštivém počasí! […]

Družinou letí na koštěti… 02. 05. 2019

Kdo? Je-li 30. dubna, je odpověď jasná. Přece čarodějnice! Odpoledne před filipojakubskou nocí se děti rozdělily do věkově různorodých skupinek a daly se do luštění čarodějnického kvízu. Bohužel počasí nepřálo poletování venku, a tak musely postačit vnitřní prostory našich družinek – v nich děti luštily všechno, co nějak souvisí se světem čar a kouzel. Kdo […]

Ptáci žijí tady s námi 30. 04. 2019

Již čtvrtým rokem se žáci třídy IV. B ZŠ Zlín, třída Svobody 868, zapojují do kampaně ekologické organizace Lísky Vsetín „Ptáci žijí tady s námi“. Třetím rokem se zapojují současně do kampaně ornitologů NE/ZABEZPEČENÁ ZASTÁVKA. Miliarda ptáků ročně hyne zbytečně a právě projekt Bezpečné zastávky to má zastavit. Ornitologové oslovují školy a spolky, aby se […]

Krajské kolo „Poznej a chraň“ 28. 04. 2019

Ve čtvrtek 25. dubna proběhlo krajské kolo soutěže „Poznej  chraň“. Z druhého místa v okresním kole do něho postoupila také tři děvčata ze třídy IV. B. Letošním tématem byly „Bylinky“. Nepovinným úkolem do krajského kola byla výroba herbáře bylin, které právě ve Zlínském kraji kvetou. Děvčatům pomáhali žáci celé třídy IV. B. Bohužel první bylinky […]

Academia Film Olomouc a Pevnost poznání 25. 04. 2019

Nelehké úkoly čekaly dva hlavní hrdiny dokumentu BBC Earth Pidiobři 3D (Tiny Giants) čipmanka a křečka prériového. První z nich se připravoval na  zimu a druhý se poprvé samostatně musel popasovat s nástrahami pouště. Unikátní záběry pořízené vysokorychlostními kamerami nás nechaly autenticky nahlédnout do života takto malých živočichů.  Mohli jsme tak alespoň trochu poznat ekosystémy, […]

Den Země 25. 04. 2019

První stupeň se zapojil do ekologického svátku s názvem Den Země, který je podle kalendáře stanoven na 22.4. Tímto dnem poukazujeme na ničivé dopady lidské činnosti, které tíží naši planetu. Každá třída si zvolila svůj plán, jak se s touto tematikou seznámit a pomoci naší matičce Zemi.Třída I. A podnikla jarní vycházku do přírody a […]

Den Země na Lukově 23. 04. 2019

Den Země připadá na 22. dubna a jeho smyslem je upozornit na ochranu životního prostředí.Žáci třídy IV. B ZŠ Zlín, třída Svobody 868, jsou již čtvrtým rokem partnerskou organizací hradu Lukova, proto se na Den Země vydávají tradičně právě sem. V letošním roce s malým jednodenním zpožděním 23. dubna. Již po cestě sbírali žáci odpadky, […]

Netradiční dopoledne pátých tříd 16. 04. 2019

Žáky pátého ročníku potěšilo netradiční dopoledne, které se konalo v úterý 9. 4. 2019. Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijaly i děti ze ZŠ Tečovice. Své síly mezi sebou měřili žáci z 5. A, 5. B a žáci páté třídy ZŠ Tečovice. V první části programu provětraly děti své znalosti v soutěži „ Riskuj“. Otázky byly […]

Kavárnička pro rodiče žáků ze tříd s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka 13. 04. 2019

Vážení rodiče,přijměte pozvání na jarní Kavárničku, tedy na další společné setkání, které se uskuteční v pondělí 15. dubna 2019 v 16:30 na I. stupni v místnosti č. 234.Připravili jsme pro Vás několik zajímavých prezentací a informací o průběhu nadstandardního vzdělávání Vašich dětí. Vážíme si Vaší spolupráce a těšíme se na setkání s Vámi. Ing. Jana KafkováHrát si, […]

Den Země se blíží 13. 04. 2019

Každoročně připadá 22. duben na oslavy Dne Země. Žáci třídy IV. B se do této kampaně zapojují již čtvrtým rokem. V letošním roce nás v měsíci dubnu čeká hned několik akcí. Jako první jsme se vydali 12. dubna po naší Šternberské stezce. Žáci po cestě sbírali jarní byliny do herbáře, zapisovali časy a km mezi […]

Družina si sviští na dopravním hřišti 11. 04. 2019

Zpestřením pobytu ve školní družině pro děti ze IV. a VI. oddělení byla v tomto týdnu návštěva dopravního hřiště. Děti si mohly prakticky vyzkoušet dodržování základních pravidel silničního provozu a zopakovaly si dopravní značky, ať už jako řidiči, nebo jako chodci. V některých situacích samy poznaly, že je potřeba velké opatrnosti a předvídavosti, aby nedošlo k […]

Za poznáním do Olomouce 08. 04. 2019

Poslední březnový týden navštívily všechny třídy Erin Pevnost poznání v Olomouci. Toto bývalé skladiště munice, které bylo součástí bastionové pevnosti, se proměnilo v rafinované útočiště pro vědu a neformální vzdělání, tedy v ideální místo pro naše zvídavé žáky. Nejmladší žáci se zúčastnili programu o sluneční soustavě. Ten jim prostřednictvím promítání v planetáriu a prohlídkou expozice představil nejen planetu Zemi, […]

Nové číslo Školských listů 07. 04. 2019

Vyšlo nové číslo Školských listů. Je k dostání v recepci školy, k přečtení zde. Děkujeme všem přispěvatelům a redakční radě.

Vyznamenání Zlínského kraje p. učitelce Přílučíkové 03. 04. 2019

Ve Sloupovém sále Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě 2. 4. 2019 při slavnostním aktu obdržela naše paní učitelka I. stupně Mgr. Libuše Přílučíková vyznamenání, které jí bylo uděleno Zlínským krajem. Z rukou představitelů kraje převzala medaili, diplom a krásnou skleněnou sošku sovy, která je symbolem vzdělanosti.Je to hodnotné a mimořádné ocenění její dlouhodobé kvalitní pedagogické […]

První ročník turnaje v ping pongu 03. 04. 2019

Historicky první předvelikonoční turnaj v ping pongu se hrál na naší škole v pátek 29.3. Přípravné zápasy chlapců i dívek probíhaly po celý týden o přestávkách na školních stolech, kdy často chlapci učili dívky základním dovednostem při hře ping pongu. Pořadatele mile překvapil velký počet přihlášených závodníků z 6. – 9. tříd. Během turnaje se sedm desítek chlapců […]

NATÁČENÍ VÝUKY VE DRUHÉ TŘÍDĚ 03. 04. 2019

Poděkování patří třídě II. C Erin, kde bylo pracovníky Národního ústavu vzdělávání v Praze (organizace přímo řízená Ministerstvem školství) uskutečněno 3. dubna natáčení výuky, tzv. videohospitace. Pracovnice vysoce ocenily kvalitu výuky, za což děkujeme p. uč. Sovjákové. Video, které bude na internetu asi za dva měsíce, je určeno pro inspiraci pedagogické veřejnosti.

Klokane, klokane, co máš v kapse schované? 31. 03. 2019

Tuto otázku bychom čekali spíše od  australských dětí. Ale v pátek 22. března se takto ptali i naši žáci. Do školy totiž doskákal Matematický klokan. Jedná se o soutěž, které se mohou účastnit všechny děti. Ukazuje se totiž, že nejúspěšnější nemusí být jen ti, kterým matematika ve škole jde. Díky specifickému výběru úloh nabízí Klokan […]

Poznej a chraň 2019 28. 03. 2019

I v letošním školním roce Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Čtyřlístek ekologickou soutěž „POZNEJ A CHRAŇ pro žáky 4. – 7. tříd základních škol a primy a sekundy víceletých gymnázií. V letošním roce se do okresního kola vydala dvě družstva žáků třídy IV. B. Soutěž se konala 28. března na Den učitelů pro oblast Zlínska […]

Noční spáči ve škole aneb knížky v hlavní roli 27. 03. 2019

Ve čtvrtek 28. března nebude v naší škole klid ani v noci. Při příležitosti celorepublikové akce  Noc s Andersenem, kdy cílem je podpořit čtenářství u dětí,  přespí ve škole malí i větší knihomolové, tedy přesněji žáci ze tříd 2.B, 3.A Erin a 4.C. Na noční odvážlivce čekají hry, zajímavé úkoly, čtení při svíčkách, návštěva Pohádkozemě, […]

Po stopách historie Zlína 26. 03. 2019

Víte, kde přesně byly v centru Zlína nalezeny mamutí kly? Co bylo dříve pod dnešním nákupním centrem Zlaté jablko? Kde byly nalezeny základy tehdejšího slovanského osídlení? Odkud kam vede tunel pod městem? Kde se nachází nejstarší strom Zlína? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další již znají žáci čtvrtého a pátého ročníku tříd Erin. Půldenní prozkoumávání […]

18. 03. 2019
IQ Play festival ve Zlíně 17. 03. 2019

Již potřetí navštívili žáci třídy IV.C oblíbený IQ Play festival na zámku ve Zlíně. Jedná se o putovní hravou výstavu, na které jsou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny her. Letošní ročník připravil opět spoustu novinek, a žáci si […]

Výuka čtení jinak 17. 03. 2019

Žáci třídy IV.C  ví, jak si zpříjemnit hodiny čtení a zároveň se u nich pobavit. Často si najdou místečko ve třídě tak, aby je nikdo neviděl, a čtou vybranou známou knihu. Poté se ji ostatním spolužákům snaží představit bez použití jmen hlavních postav a konkrétních míst. Ostatní se knihu snaží uhádnout. Občas si také hrají […]

Lyžařský výcvikový kurz Horní Bečva 13. 03. 2019

Letošní lyžařský kurz proběhl 21.1. – 25.1. 2019 v areálu Rališka v Horní Bečvě.Od školy jsme odjeli v 9 hodin ráno. Vzhledem k velkému počtu účastníků jsme potřebovali kromě autobusu i doprovodné vozidlo, které nám vezlo zavazadla. Kolem jedenácté hodiny jsme dorazili do Horní Bečvy a autobus nás vyložil na parkovišti pod chatou Cherry. Lyže jsme si odnesli z […]

Video z karnevalu 11. 03. 2019

Vážení rodiče,v únoru se na naší škole konal  Maškarní karneval.  Vy, kteří jste se nemohli z jakéhokoliv důvodu zúčastnit nebo si chcete připomenout, jak to dětem slušelo, můžete zhlédnout alespoň část v krátkém videu. Přejeme Vám pěkný zážitek!

Bruslení pro děti s rodiči 07. 03. 2019

Sdružení rodičů tímto srdečně zve všechny žáky s jejich rodiči (prarodiči) v sobotu  9.  března 2019 na stadion PSG Arénu od 15.00 – 16.00 hod na 4. ročník Bruslení pro děti s rodiči. Vstup zdarma! Kluci hokejky a puky s sebou, vyčleníme Vám prostor s brankami. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče! Budou se na Vás […]

Výtvarná výchova – třída II. B. 05. 03. 2019

Výsledky práce žáků v hodinách výtvarné výchovy: Žáci třídy II. B. v minulém měsíci tvořili ve výtvarné výchově housenky z části kartonu od vajec. Jak krásně se jim práce vydařila můžete vidět v naší galerii. Jaru zdar a housenkám zvlášť!  Mgr. Z. Hynčicová

Dějepisná olympiáda 04. 03. 2019

Žáci třídy IV. B se zúčastnili prvního kola Dějepisné olympiády Velká Morava a soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj. Tři nejlepší v prvním kole, které se uskutečnilo ve škole, se vydali v pátek 22. února do Mikulčic. Zde proběhlo 2. kolo. V první kategorii 4. – 6. tříd soutěžilo celkem 29 žáků ze ZŠ a gymnázií. Žáci naší […]

Prevence chřipky 21. 02. 2019

Obecná preventivní hygienická opatřeníInformace Státního zdravotního ústavu, oddělení epidemiologie infekčních nemocí 8. 2. 2019 Obecná preventivní hygienická opatření, která mají za cíl snížit přenos chřipky a dalších respiračních onemocnění v kolektivu. 1.      Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.2.      Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.3.      Myjte si často a opakovaně ruce: mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou […]

Školní kolo v recitační soutěži žáků prvního stupně 20. 02. 2019

Ve středu 20. února proběhlo školní kolo v recitační soutěži žáků prvního stupně. O soutěž byl velký zájem, zúčastnilo se 29 recitátorů, kteří si sami vybrali texty básní a zpaměti je přednesli porotě a divákům. Protože žáci byli zodpovědně připraveni, měla porota velmi těžké rozhodování, avšak zvítězit mohli jen ti nejlepší. V nejmladší kategorii žáků zvítězila V. […]

Maškarní karneval 08. 02. 2019

Zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na maškarní karneval, který se uskuteční v neděli 17. února 2019 od 14 hodin v naší škole.  

Úspěch našich žáků v krajském přeboru škol v šachu 07. 02. 2019

Ve středu 6.2. 2019 proběhl ve Vsetíně krajský přebor škol v šachu. Zúčastnili se i žáci naší školy pod vedením pana Josefa Tomka. Vybojovali skvělé první místo, které jim zaručuje postup na Mistrovství republiky škol, které se uskuteční v červnu. Gratulujeme!  

Soutěž v recitaci a mluveném projevu 07. 02. 2019

Ve středu 6. února 2019 se na 2. stupni uskutečnila recitační soutěž a soutěž v mluveném projevu. Své síly mezi sebou měřili žáci šestých a sedmých tříd a poté osmáci a deváťáci. Přehlídka básní byla rozmanitá, dokonce jsme slyšeli i umělecky zpracovanou prózu. Vyhrát však mohli jen ti nejlepší: 1. kategorie (6. a 7. ročník)                                                                       2. […]

Okresní kolo matematické olympiády 05. 02. 2019

Dne 30. ledna se na ZŠ Dřevnická konalo okresní kolo matematické olympiády žáků 5. a 9. ročníku. Naše škola vyslala 5 soutěžících a stydět se opravdu nemusíme. V kategorii Z5 zvítězil náš žák A. Batěk ze IV.C, úspěšnou řešitelkou je i V. Konečná z V.B Erin, která obsadila 9. místo. V kategorii Z9  se úspěšným […]

Carmina bona v Praze, Moritzburgu a Drážďanech 05. 02. 2019

Ve dnech 14. 12. – 16. 12. 2018 se Carmina bona vydala na dlouho očekávanou cestu, jejímž hlavním cílem bylo vystoupení na adventních trzích na Staroměstském náměstí v Praze.Vyrazili jsme v pátek ráno autobusem do Prahy. Autobus zaparkoval na parkovišti u Hlavního nádraží a odtud jsme se vypravili pěšky přes Václavské náměstí, Národní třídou a kolem Prašné […]

Netradiční den s pokusy 29. 01. 2019

V pondělí 28.1.2019 se na naší škole uskutečnil projektový den tříd Erin s názvem Netradiční den s pokusy. Tato akce probíhala celé dopoledne v prostorách tělocvičny. Žáci prvního až pátého ročníku si pro širokou veřejnost, spolužáky ze školy a významné hosty z řad pedagogů a žáků ZŠ Hálkova v Olomouci připravili své vědecké pokusy. Tyto […]

Budapešť – dunajská perla 29. 01. 2019

Mezi zdařilé aktivity naší školy patří také bezesporu dějepisné exkurze do zahraničí pro žáky II. stupně, které pořádáme v rámci vzdělávacích programů. V loňském roce jsme navštívili v doprovodu skvělého průvodce PhDr. Pavla Kočího hlavní město Rakouska Vídeň.V letošním roce se chystáme do Budapešti. V části Buda nás čeká komentovaná prohlídka středověké části města, a to: Královský palác, Prezidentský palác, […]

Tříkrálový koncert 29. 01. 2019

Vážení rodiče, v měsíci lednu se konal  „TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT“. Vy, kteří jste se nemohli z jakéhokoliv důvodu zúčastnit nebo se chcete ještě jednou podívat na výkony svých dětí, si koncert můžete poslechnout a prohlédnout. Přejeme Vám pěkný zážitek a těšíme se opět za rok!  

Po Šternberské stezce 28. 01. 2019

Žáci třídy IV. B pracují v letošním roce na celoročním projektu Po Šternberské stezce. V úterý 22. ledna byli pozváni na výroční schůzi členů Klubu českých turistů na Jižní Svahy, kde svůj projekt prezentovali. Mimo to zde prezentovali i průvodce, který navrhli a který by mohl vyjít tiskem pro zájemce. V rámci projektu nominovali žáci […]

Myanmar – divoká cesta do barmské říše 22. 01. 2019

V úterý 15. ledna se všichni žáci druhého stupně přesunuli do Otrokovické BESEDY, aby se zúčastnili přírodovědného vzdělávacího programu Myanmar – cesta do barmské říše. Adam Lelek nás během 70 minut provedl touto exotickou zemí, poznali jsme přírodu, ale také tradice tamějších obyvatel. Prostřednictvím názorné animace jsme se seznámili s principem vzniku monzunů, které ovlivňují […]

Reportáž z koncertu sborů v Napajedlích 21. 01. 2019

V sobotu 12. ledna vystoupily všechny tři školní sbory na koncertě na zámku v Napajedlích. Krátkou reportáž o tomto koncertě můžete zhlédnout ve vysílání regionální kabelové televize.

Příprava občanů k obraně státu 15. 01. 2019

Žáci třídy IV. B se ve škole věnují také tématu „Příprava občanů k obraně státu“. Proto velmi uvítali, že se pravidelně každý měsíc mohou dobrovolně zapojit do soutěže POKOSU. Každý měsíc zasíláme odpovědi na otázky od několika žáků. Za měsíc prosinec byl ze správných odpovědí vybrán žák naší třídy Vojtěch Pánek a v těchto dnech obdržel […]

Vánoční přání 21. 12. 2018

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2019 přejí žáci a zaměstnanci 11.ZŠ

Soutěž ve spelování 21. 12. 2018

Ještě před vánočními prázdninami se žáci 4. a 5. ročníků a třídy III.A.E utkali v anglickém hláskování. I když by se mohlo zdát, že jde o jednoduchou záležitost, žáci se na soutěž pečlivě připravovali. Jejich snaha a píle nepřišla v niveč. Prokázali výbornou znalost anglické abecedy při diktátu hlásek i celých slov. Ti nejlepší pak […]

Vánoce v muzeu 20. 12. 2018

Ve středu 19. 12. navštívila třída I.A Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Docestovali jsme do starého Zlína před více než sto lety a vydali jsme se na oslavu Štědrého dne podle zápisu Františka Bartoše. Jak štědrý to byl den, co se jedlo a jak se slavilo narození Ježíška jsme si prohlédli na výstavě malovaného nábytku. […]

Exkurze do Vídně 11. 12. 2018

V pondělí 3. prosince se žáci tříd III. C-E, IV. B a IV. C-E vydali na exkurzi do Přírodovědného muzea ve Vídni. Toto muzeum patří mezi největší  a nejvýznamnější světová muzea a je největší i v Rakousku. Na samém počátku sbírek stál císař František I. Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie. Ten v r. 1750 zakoupil […]

Čamlíci v adventu 09. 12. 2018

Rozsvícení vánočního stromu symbolizuje začátek adventního času. V neděli 2. prosince byl v 16 hod. na prostranství před poštou v Malenovicích již tradičně rozsvícen vánoční stromeček. Tuto slavnostní chvíli doplnil i kulturní program, v rámci kterého vystoupil i náš mladší školní sbor Čamlíci. Děti pod vedením své sbormistryně Mgr. Dany Kozárkové zazpívaly pásmo koled a vánočních písní. Poděkování […]

Mikulášské závody ve skoku vysokém 08. 12. 2018

Velká pochvala za odvahu a osobní nasazení patří žákům, kteří ve středu 5. prosince reprezentovali naši školu na závodech ve skoku vysokém ve zlínské základní škole Emila Zátopka. Na závod dorazil i Mikuláš s čertem a andělem a vítězům závodu rozdával ceny a medaile.Žáci změřili své síly s atlety, kteří se věnují tomuto sportu systematicky celý rok. […]

Český lev 07. 12. 2018

                 Žáci třídy IV. B se zúčastnili výtvarné soutěže VYMALOVÁNKY  časopisu 100+1 HISTORIE „O českého lva“. Tento týden obdrželi výherci ocenění. Na 1. místě byla Anička Vránová, která obdržela knihu. Soutěže se zúčastnilo více žáků, ale ocenění „omalovánky“ obdrželi jen další  4 žáci. Jde o malý úspěch, ale všechny výherce potěšil a ostatní […]

Výstupy projektu „Po Šternberské stezce“ 07. 12. 2018

     Žáci třídy IV. B pracují  v letošním školním roce  na projektu „Po Šternberské stezce“. Smyslem projektu je zmapovat turistickou stezku po stopách posledních majitelů malenovického panství rodu Šternberků. Žáci v terénu navštěvovali zajímavá historická místa, seznamovali se s místními pověstmi i regionální přírodou. Stezka od hradu v Malenovicích ke Svaté vodě existuje a je […]

Adaptační pobyt IV.A 06. 12. 2018

3. 12. 2018 jsme s žáky třídy IV.A vyrazili na třídenní adaptační pobyt do vizovické Reviky. Do Vizovic jsme se dopravili vlakem a z nádraží se pěšky vydali k penzionu Revika. Přes nepříznivou předpověď nám počasí přálo a dorazili jsme bez větších potíží. Ubytovali jsme se v útulných 3-4 lůžkových pokojích a po krátkém povídání o pravidlech našeho […]

Cesta kolem světa za 180 minut 03. 12. 2018

Kam se na nás hrabe Phileas Fogg! Ten potřeboval na svou cestu kolem světa  celých 80 dní. My jsme na to, abychom splnili naše poslání, měli pouhé tři hodiny. Sešli jsme se v pátek 30. listopadu v podvečer, abychom oslavili konec církevního roku. Vydali jsme se po stopách misionářů a putovali všemi kontinenty, plnili všemožné úkoly, […]

Návštěva zlínské hvězdárny 03. 12. 2018

Vesmír –  téma, které přitahuje pozornost většiny školáků. Nebylo tomu jinak ani ve třídě 5.B. Právě tato třída navštívila koncem listopadu zlínskou hvězdárnu se zajímavou besedou o sluneční soustavě. Během 90 minut se děti dozvěděly mnoho informací o Slunci, planetách a jejich měsících, planetkách a dalších tělesech v naší sluneční soustavě. Na závěr žáci navštívili […]

Talentová soutěž žáků ZŠ v psaní na PC 27. 11. 2018

Letos již podeváté reprezentovali žáci naši školu v „Talentové soutěži žáků základních škol v psaní na PC“. Soutěž se konala 23. listopadu v budově „Obchodní akademie T. Bati a VOŠE Zlín“.  Naši školu reprezentovalo 5 žáků – Jakub Poslušný, Tomáš Kalivoda, Radek Buršík, Jan Hanuš a Pavlína Keňová. Úkolem soutěžících bylo napsat během třiceti minut co nejvíce cvičení. Po půl […]

Za starých časů 26. 11. 2018

V úterý 20. 11. se žáci druhých tříd ocitli v minulosti prostřednictvím paní učitelky Kenšové. Paní učitelka poutavě vyprávěla druháčkům, jak vypadala naše škola a celkově Malenovice. Vzpomínala na hasičskou zbrojnici, na tehdejší dopravu, kupy sněhu, své učitele a také na skromné vybavení školy. Přinesla žákům také ukázat obrazy, odznaky a učebnice. Mgr. Markéta Homolová

SÁZENÍ LÍPY REPUBLIKY 26. 11. 2018

SÁZENÍ LÍPY REPUBLIKY  – dne 23. 11. 2018 proběhlo slavností sázení lípy a instalace laviček přátelství v rámci oslav stoletého výročí založení republiky a padesátého pátého výročí založení naší školy. Zpestřením akce bylo pěvecké a recitačního vystoupení žáků prvního a druhého stupně (Benedikt Vyoral – Ach synku, synku; Sofie Pandadisová – Beskyde, Beskyde; Nella Janišová – Zámek v oblacích, […]

SÁZENÍ LÍPY REPUBLIKY A INSTALACE LAVIČKY PŘÁTELSTVÍ 20. 11. 2018

Dovolujeme si všechny rodiče, žáky i příznivce školy pozvat na závěrečnou akci letošních oslav 55. výročí založení školy a 100 let republiky. V pátek 23. 11. 2018 v 15:30 bude před školou zasazena LÍPA REPUBLIKY a bude instalována LAVIČKA PŘÁTELSTVÍ. Všichni jste srdečně zváni!  

Bobřík informatiky 20. 11. 2018

Již čtyři roky se naše škola účastní této krásné soutěže podporované Ministerstvem školství. Letos jsme soutěžili v průběhu dvou týdnu od 6. do 16. listopadu.Soutěž je zaměřená na žáky se zájmem o svět technologií. Cílem této soutěže je ukázat žákům, že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení […]

Slavnostní akademie 11. ZŠ 18. 11. 2018

Ve středu 14. 11. 2018 se konala v sále Besedy v Otrokovicích slavnostní akademie k 55. výročí založení 11. ZŠ v Malenovicích.Velkolepý program zahájila svým proslovem paní ředitelka PaedDr. Zdeňka Jančíková, a tím otevřela přehlídku jednotlivých vystoupení. Nejstarší pěvecký sbor Carmina bona se předvedl anglickou písní Believer v choreografii Martiny Lerlové. Dokonalým kontrastem se stalo roztomilé vystoupení prvňáčků, kteří zazpívali […]

Zahraniční studenti UTB v hodinách angličtiny 18. 11. 2018

Jedinečnou příležitost procvičit si angličtinu v konverzaci s někým jiným než s paní učitelkou nebo spolužáky měli žáci II. stupně v pátek 16.11.2018.Na návštěvu k nám přišli zahraniční studenti, kteří tráví část svého studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Během prezentací představili země, odkud pocházejí – žáci se tak dozvěděli zajímavosti o Rusku, Litvě […]

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE 08. 11. 2018

Vážení rodiče,přiblížil se den, kdy Vám naši žáci předvedou na SLAVNOSTNÍ ŠKOLNÍ AKADEMII to, co pro tuto výjimečnou příležitost se svými učiteli připravili.Velmi se těšíme, že se setkáme již tuto středu 14. listopadu v sále Besedy v Otrokovicích. A to při dopoledním představení v 10:00 (zatím jsou ještě volné lístky za 70 Kč) nebo při […]

Úspěch v krajském kole Logické olympiády 07. 11. 2018

Dne 2. 11. 2018 se šest našich žáků zúčastnilo krajského kola Logické olympiády. Naše „tažení“ bylo opravdu úspěšné. V kategorii A pro žáky 3. – 5. ročníku obsadila druhé místo D. Michnová a třetí místo A. Batěk. Oba postupují do celostátního kola, které se uskuteční 26. listopadu v Praze. Na velmi pěkné páté místo dosáhl […]

Čamlíci rozezpívali Jarolímkovo náměstí 30. 10. 2018

V pátek 26. října 2018 byla u příležitosti 100. výročí vzniku Československa odhalena žulová pamětní deska, která byla umístěna v blízkosti památné lípy na Jarolímkově náměstí. Právě tady žáci místní školy 27. dubna 1019 vysadili lípu – tzv. Masarykovu lípu svobody. Tento slavnostní akt se uskutečnil za přítomnosti zástupce SMZ RNDr. Bedřicha Landsfelda, který také tuto […]

Pozvánka na lampionový průvod s ohnivou show 28. 10. 2018

Milé děti, rodiče a přátelé školy, máme to potěšení Vás opět pozvat na tradiční podzimní „Lampionový průvod“, který se bude konat v pátek 2. listopadu 2018. Sraz je v 17.00 hodin před hlavním vchodem do 11. ZŠ.   Vezměte s sebou vše, co svítí, abychom mohli opět rozzářit Malenovice!!! V průběhu akce bude možnost zakoupení svítících tyčinek. […]

Po stopách Velké Moravy 26. 10. 2018

Žáci třídy IV. B se ve čtvrtek 25. října 2018 vydali po stopách starých Slovanů. Navštívili archeoskanzen v Modré, kde si prohlédli různé typy obydlí zemnice a polozemnice, knížecí palác a hradisko typické pro obyvatele Velké Moravy. Tento státní útvar se na našem území nacházel v 9. století. Získané informace žáci využijí v hodinách Člověk […]

Výuka etikety na zámku Lešná 26. 10. 2018

V úterý 23.10 se žáci IV.C zúčastnili prohlídky zámku Lešná, kde se zároveň učili základům etikety. Vyzkoušeli si například zásady správného stolování, jak se chovat u jídelního stolu. Vyzkoušeli si také to, jak probíhá svatební obřad. Během toho se na chvíli stali nevěstou, ženichem, jejich rodiči, svědky či svatebčany. Prakticky si také zkusili uvázat kravatu, […]

Logická olympiáda 25. 10. 2018

V prvním a druhém říjnovém týdnu se někteří naši žáci prvního a druhého stupně účastnili nominačního kola Logické olympiády. Úlohy jsou zaměřeny na rébusy, logické hádanky, hledání souvislostí, prostě na rozvíjení logického myšlení žáků.Jak dopadli žáci naší školy? Do krajského kola postoupilo celkem 5 žáků z kategorie A: A. Kopecká, A. Batěk  a T. Lapka […]

ADAPTAČNÍ POBYTY 6. TŘÍD 23. 10. 2018

Žáci tříd VI. A a VI. B se v září zúčastnili dvoudenních adaptačních pobytů na Svatém Hostýně, které byly realizovány za finanční podpory Magistrátu města Zlína (Oddělení prevence kriminality a sportovišť). Pobyt VI. A proběhl ve dnech 11. – 12. 9., VI. B pak na pobyt vyjela v termínu 19. – 20. 9. Cílem pobytů bylo především […]

Nejen anglické Believer znělo Roštínem aneb Soustředění CARMINY BONY 22. 10. 2018

V úterý 16. 10. odpoledne vyjel nás nejstarší sbor na tradiční soustředění do Roštína. Po ubytování v pokojích proběhl večer plný zpěvu – soustředili jsme se hlavně na píseň pro vystoupení na podzimní školní akademii. Středa byla pro všechny náročná. Celé dopoledne jsme usilovně pracovali na repertoáru na vánoční vystoupení. Jednotlivé hlasy se střídaly ve svém pěveckém […]

Projektový den – Den stromů 22. 10. 2018

Dnes, 22.10.,  jsme se na I. stupni rozhodli oslavit Den stromů (20.října) po svém.1.-5. ročník tříd Erin absolvoval projektový den zaměřený na stromy a vše kolem nich. V rámci tohoto dne napsali žáci přání stromům, poslouchali zvuk lesa, pídili se, v čem jsou stromy podobné lidem, a zjistili, že stromy mezi sebou komunikují, že mají […]

Lípy republiky 22. 10. 2018

Žáci tří­dy IV. B ZŠ Zlín, tří­da Svo­bo­dy 868, pra­cu­jí v letoš­ním škol­ním roce na pro­jek­tu “Po Šternber­ské stez­ce”. Pro­jekt při­po­mí­ná spo­leč­nou his­to­rii Male­no­vic (dnes část Zlí­na) a obce Poho­ře­li­ce. Posled­ní­mi maji­te­li panství byli Šternber­ko­vé. Ti si za své síd­lo zvo­li­li obec Poho­ře­li­ce na Zlín­sku. Tam­ní zámek je obklo­pen par­kem. Stro­my odchá­zí stá­řím a býva­jí pod­sa­zo­vá­ny. […]

Projektový den na II. stupni 17. 10. 2018

Netradiční úterý zažili žáci II. stupně v rámci projektového dne k výročí 100 let vzniku republiky. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, soutěžní pořad Riskuj. Nejúspěšnější řešitelé školního kvízu se probojovali do čtyř čtyřčlenných soutěžních týmů, každý tým reprezentoval žák z 6., 7., 8, a 9. ročníku. Soutěžní týmy se utkaly se svými znalostmi v napínavém klání z oblasti jazyka […]

Informace k bruslenkám 17. 10. 2018

Bruslení bude probíhat od 8. 10. 2018 takto:–       liché pondělí od 15:45 – 16:45–       sudé pondělí od 18:15 – 19:15 Platba:–       10,- Kč dítě s průkazem–       10,- doprovod–       další rodinný příslušník platí plnou sazbu.  

Prázdniny s vojenskou historií 15. 10. 2018

Žáci třídy IV. B se zapojili do soutěže „Prázdniny s vojenskou historií“, kterou vyhlásilo Ministerstvo obrany, sekce obranné politiky a strategie Pokos (Příprava občanů k obraně státu). Hned první týden školy se žáci vydali vyhledat a navštívit místa spojená s první a druhou světovou válkou v našem okolí. Pomník vojákům a padlým ve druhé světové válce objevili žáci pod […]

Škola demokracie 2 10. 10. 2018

Ve dnech 16. 9. – 22. 9. 2018 se ve slovenské Pružině konal projekt „Škola demokracie 2“. Jde o mezinárodní výměnu mládeže v rámci projektu Erasmus. Tohoto pobytu se zúčastnilo 15 žáků ze Zlína a 15 žáků z Trenčína. Z naší školy byla vyslána dvě děvčata z VIII. A.  Celý týden byl o neformálním vzdělávání. Řešila se demokracie […]

Placení stravného 10. 10. 2018

Milí rodiče, se změnou placení stravného, kdy již není možné platit přes inkaso, pouze bankovním převodem nebo hotově, přidávám ještě znovu důležité informace. Pro platbu stravného v hotovosti:pouze první tři dny v měsíci v kanceláři školní jídelny v době od 7:00- 11:00 a od 12:00-15:00 hodin. Později pouze bankovním převodem. Pro platbu bankovním převodem:č. účtu školní […]

Vzhůru do Knihozemě 09. 10. 2018

Ve dnech 3. – 5.10.2018 se dvanáct dětí ze III.A-ERIN vydalo směrem do přírodního parku Chřiby, konkrétně do rekreačního střediska Kamínka v Roštíně. V těchto třech dnech jsme společně i s paní psycholožkou Pavlovou a asistentkou Vargovou poznávali obec Roštín, zakreslovali mapu, objevili zem Knihozem, vyšlápli si na Brdo, objevovali turistické značky, trasy, hráli spoustu […]

Den otevřených dveří – organizace dne 08. 10. 2018

Vážení rodiče,v úterý 9. října je v naší škole Den otevřených dveří, kdy můžete navštívit ve 2., 3. a 4. vyučovací hodině výuku  Vašeho dítěte (čas od 8:45 do 11:40). Vstup přes vchod II. stupně – recepce. Prosíme o přezutí ve třídě dle možností a dle počasí.Pak Vás dále srdečně zveme na prohlídku Retro výstavy […]

VÝZVA PRO ABSOLVENTY 11. ZŠ 28. 09. 2018

Vážení rodiče a prarodiče,11. základní škola v Malenovicích slaví letos na podzim 55. výročí založení. Jistě je mezi vámi řada absolventů naší školy. Dovolujeme si Vás moc poprosit: podělte se s námi o vaše vzpomínky na tuto školu. Napište třeba i krátce nějaký svůj nezapomenutelný zážitek ze školních lavic, nebo prostě jen to, co Vám dodnes utkvělo […]

Příspěvek do SRPŠ na rok 2018/2019 23. 09. 2018

Vážení rodiče,prosíme Vás o zaplacení ročního příspěvku pro Sdružení rodičů naší školy, který je v letošním školním roce 2018/2019 ve výši Kč 150,- na žáka. Peníze, prosím, můžete poslat po svém dítěti třídní učitelce nejpozději do 12.10.2018. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi na našich akcích. Sdružení rodičů Pro info:Příspěvek do sdružení rodičů slouží k pokrytí […]

Mše svatá k 55. výročí školy 13. 09. 2018

V neděli 9. 9. v 9 hodin začaly oslavy 55. výročí naší školy. Stalo se tak při mši svaté, která byla v kostele svatého Mikuláše obětována za živé a zemřelé žáky, učitele a zaměstnance. Odsloužil ji náš bývalý žák P. Lukáš Jambor, který si  udělal čas před tím, než se vrátí ke studiu v Římě. Ve svém poutavém […]

DŮLEŽITÉ sdělení školní jídelny – výpadek objednávkového systému 06. 09. 2018

Vážení rodiče, strávníci školní jídelny,v posledních dnech docházelo k problémům při objednávání obědů, výpadky stravovacího systému se dařilo firmě, která je dodavatelem softwaru pro stravování, průběžně odstraňovat.Bohužel dnes tento problém opět nastal ve větším rozsahu, závadu řešila firma Z ware Brno téměř celý den. V tuto dobu (čtvrtek 6. 9., 16:00), nám teprve oznámilo vedení firmy, že program je […]

Nefunkčnost čipů 05. 09. 2018

Vážení rodiče,   z důvodu restartu serveru došlo k problému s čipy ke vstupu do školy. Některé vstupy nefungují, na opravě se pracuje.   Děkujeme za pochopení 

Burza kroužků 30. 08. 2018

Burza kroužků se uskuteční v pondělí 3.9. 2018 v době 13 – 16 hodin ve školní jídelně. NABÍDKA ZÚ – 11. ZŠ FINAL(1)

Stravné – obědy září 28. 08. 2018

Vážení rodiče, pokud Vaše děti budou od září chodit na oběd, je potřeba mít peníze vložené dopředu. Peníze je možné vkládat v hotovosti nebo zasílat na účet. Při platbě na účet je nutné zadat VS, které každé dítě obdrželo. Bez VS nebude platba přiřazena.Rodiče prvňáčků si mohou vyzvedávat obálky u vedoucí školní jídelny, kde zjistí […]

Termíny sběru papíru 28. 08. 2018

ZÁŘÍ             19. a 20. 9.ŘÍJEN          17. a 18. 10.LISTOPAD    7. a 8. 11.PROSINEC   12. a 13. 12. Sběr papíru bude probíhat v uvedených termínech vždy od 14:30 do 17:00. Vstup do školní zahrady z ul. Mlýnské.

Uzavření školního hřiště 27. 08. 2018

Vážení návštěvníci školního hřiště, z důvodu stále trvající nemoci bude hřiště do středy 29. 8. 2018 uzavřena. Čtvrtek a pátek bude hřiště otevřeno od 13:00 – 19:00. Děkujeme za pochopení

Nabídka kroužků na školní rok 2018 – 2019 22. 08. 2018

Vážení rodiče, milí žáci, již na konci června jste obdrželi nabídku kroužků na nový školní rok.  Burza kroužků proběhne v pondělí 3. září od 13.00 do 16.00 ve školní jídelně. Přijďte si vybrat – kroužky jsou určeny pro žáky 1. i 2. stupně. V nabídce jsou sportovní kroužky (florbal, stolní tenis, sálová kopaná), vaření, šachy, […]

Uzavření školního hřiště 17. 08. 2018

Vážení návštěvnici,   z důvodu nemoci je hřiště od 20. 8. do 24. 8. 2018 uzavřeno.   Děkujeme za pochopení

Potvrzování MHD kartiček 10. 08. 2018

Potvrzování žádostí o zlevněné jízdné bude probíhat od 20. 8., v čase od 7:00 do 12:00.    

Kauce – zrušená inkasa 08. 08. 2018

Vážení rodiče, jak již víte, od září je zrušena forma platby inkasem. Kauce, které byly vloženy, budou převedeny na stravovací účty dětí. Děkujeme                                    Vedení 11. ZŠ  

Omezení provozu školního hřiště z důvodu oprav 25. 07. 2018

Vážení návštěvnici školního hřiště,                                                                                                        […]

Úřední hodiny během letních prázdnin 03. 07. 2018

Vážení rodiče, milí žáci,   děkujeme všem za úspěšně prožitý školní rok 2017  – 2018. Informujeme žáky, kteří z důvodu nepřítomnosti ve škole nepřevzali vysvědčení, že si je mohou vyzvednout v úřední dny ve škole, v kanceláři. A to každé pondělí od 7:30 do 15:00 hodin. Pro rodiče budoucích prváčků budou připraveny obálky s přihláškami (stravování, družina), s čipem a […]

Zdařilá dějepisná exkurze po stopách Habsburků 28. 06. 2018

V letošním školním roce jsme absolvovali výpravu do hlavního města Rakouska – Vídně, a to v doprovodu průvodce PhDr. Pavla Kočího, se kterým jsme se seznámili při exkurzi v Osvětimi.Ve tři čtvrtě na šest už téměř všichni odvážlivci čekali před školou na autobus, který měl pro nás každou chvilku přijet. Po jeho příjezdu jsme se pohodlně usadili a […]

Letní koncert – video 25. 06. 2018

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se konal  „Letní koncert“. Vy, kteří jste se nemohli z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, nebo se chcete ještě jednou podívat na výkony svých dětí, si koncert můžete poslechnout a prohlédnout. Přejeme Vám pěkný zážitek a těšíme se opět za rok!

Exkurze do Filmového uzlu Zlín 21. 06. 2018

V pátek 15. 6. jel celý devátý ročník na exkurzi do Filmového uzlu Zlín v rámci projektu 100letého výročí republiky, aby se seznámil s bohatou historií filmových ateliérů. Nikdo neměl tušení, co si pod tím představit, o to víc jsme byli zvědaví. Jako první byla na programu hodinová komentovaná prohlídka o zlínských filmových ateliérech a režisérech. Jistě to […]

Vysvětlení školní jídelny 20. 06. 2018

Omlouváme se všem strávníkům, na které se dnes nedostaly palačinky, přestože měli objednáno. Z kapacitních důvodů nebylo možno vyhovět všem a proto příští týden budou palačinky zařazeny do jídelníčku opět, jako náprava dnešního dne. Děkujeme za pochopení. ŠJ

Florbalový turnaj proti 8. základní škole 19. 06. 2018

Dne 24.5. 2018 se v naší tělocvičně konal florbalový turnaj žáků 8. a 9. tříd proti žákům z 8. ZŠ.Všichni sportovci si zaslouží veliký obdiv za energii, kterou do utkání vložili. Celkem se zúčastnilo 8 družstev po 4 hráčích. Musím podotknout, že dravost a soutěživost se našim žákům určitě nedá odepřít. Také díky skvělé technice a […]

PROSTE A BUDE VÁM DÁNO 15. 06. 2018

Po nebývale horkém květnu a stejně parném začátku měsíce června se oči téměř všech lidí zdvihají k obloze a vyhlížejí déšť, který by osvěžil jak vyprahlou zem, tak ty, kteří na ní žijí. Proto by si asi mnozí klepali na čelo, kdyby zjistili, že existuje skupinka, která se ve chvíli, kdy meteorologové konečně hlásí srážky, modlí […]

„Díky, pane Pythagore, 13. 06. 2018

…my chceme matiku znát.“  Toto jsou slova z jednoho staršího českého filmu. A my se můžeme přidat s pokračováním, že chceme matiku znát jako naši žáci (nejen) pátého ročníku. Dne 29. května proběhlo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, do kterého postoupili celkem čtyři naši žáci. Jsme rádi a hrdí, že S. Zubalík a V. Odstrčilová […]

Čamlíci v Ostravě 10. 06. 2018

V pátek 8. června se vybraní zpěváčci z DPS Čamlíci vypravili do Ostravy. Tam je čekal opravdu náročný den. Přijali totiž pozvání od DPS Čtyřlístek, který působí při ZŠ Krestova Ostrava – Hrabůvka, a jako hosté vystoupili na jejich tradičním Jarním koncertě. Dopolední koncert byl určen pro žáky této školy, odpoledne se již zpívalo, recitovalo a hrálo […]

Zážitkem k poznání – školní výlet Štramberk 06. 06. 2018

Školní výlet je dlouho očekávánou odměnou za uplynulý školní rok. Přestože přichází v době, kdy už jsou žáci i učitelé unavení po měsících náročné práce, lze se i během něj naučit mnoho nového. Navíc formou, která je  lákavějí než poučka v učebnici. Právě na takovéto druhy výletů se zaměřuje agentura Rikitan, jejíž služby letos využily […]

Hřiště hraček 06. 06. 2018

Žáci I.C a III.C ve středu 6.6.2018 navštívili unikátní expozici plastových hraček Libuše Niklové, kterou pro Muzeum Napajedla navrhl výtvarník Petr Nikl. Expozice představuje dílo designérů Fatry Napajedla, které svou originalitou předčilo běžnou hračkářskou produkci v Československu v 50.-70.let . V časových bublinách děti viděli unikátní sádrové modely hraček, pryžové panáčky, nafukovací hračky i pískací […]

A SILLY BEAR 05. 06. 2018

Žáci 4.-5. ročníku v rámci hodin anglického jazyka navštívili představení „A silly bear“. Jednalo se o adaptaci bulharské pohádky o hloupém medvědovi a chytrém farmáři. Divadelní představení bylo ozvláštněno veselými anglicko-českými písničkami. Představení žákům atraktivní a hravou formou umožnilo zdokonalovat znalost cizího jazyka, získat schopnost bezprostřední interakce a zároveň prožít jedinečný umělecký zážitek.     […]

Šachový kroužek 04. 06. 2018

Šach je vysoce ceněn především pro své vynikající výchovné hodnoty. Pomáhá rozvíjet osobnost, intelekt a díky šachům se děti učí logicky myslet již od tří let. Vnímáme šachy jako mimořádně chytrou hru, která profiluje klíčové dovednosti úspěšných lidí: schopnost strategicky myslet, jednat pod časovým stresem, dobře se orientovat v taktických zápletkách, logicky uvažovat, hodně si […]

DĚTSKÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 04. 06. 2018

V pátek 1. června slaví děti po celém světě svůj svátek. Paní vychovatelky a pan vychovatel si pro děti připravili ve školní zahradě šest stanovišť s jednoduchými úkoly, za jejichž splnění děti obdržely razítko. Při nasbírání šesti razítek dostaly děti drobnou odměnu. Při plnění úkolů děti formou hry trénovaly jemnou motoriku, přesnost, zručnost a nebyla to žádná […]

Navštívili jsme zlínský filmový festival 04. 06. 2018

Letošní 58. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež si naše třída VII.B užila opravdu po všech stránkách. Během úterního dopoledne dne 29.5 jsme zhlédli belgický film Rosie a Moussa (2018) a doprovodné programy jsme si nechali na čtvrtek 31.5. Během návštěvy stanoviště Virtuální realita jsme zažili horskou dráhu, chůzi po lávce ve 160 metrové […]

Pozvánka na Červnové skotačení se Zuškou – pátek 8.6.2018 04. 06. 2018

Vážení rodiče!   Ve spolupráci se ZUŠ v Malenovicích si Vás a Vaše děti dovolujeme srdečně pozvat na již tradiční Červnové skotačení. Akce se uskuteční v pátek 8. června na zahradě školy (vchod z ulice Mlýnská), která bude přístupná od 15:30hod. Pro děti budou nachystány soutěže s odměnou, malování na obličej a tvořivá dílnička. K […]

Školní výlet Olomouc 03. 06. 2018

Ve středu 30. května 2018 vyrazily třídy VII. A a IX. B na společný výlet do Olomouce. K cestě jsme využili České dráhy, po Olomouci jsme se pohybovali pěšky. Prvním cílem cesty byla návštěva interaktivní výstavy v Pevnosti poznání. Pevnost poznání je první interaktivní muzeum popularizace vědy na střední Moravě. Sídlí v areálu Korunní pevnůstky a […]

Carmina bona v jižních Čechách 03. 06. 2018

Ve dnech 20.4. – 22.4. 2018 se sbor Carmina bona zúčastnil dvou nesoutěžních festivalů v jižních Čechách.Nejdříve jsme se vydali v rámci poznávání do německého Freyungu. Dopřáli jsme si romantickou procházku malebnými uličkami města, vyfotografovali se před kostelem a poté pokračovali v cestě do Sušice.V Sušici a v přilehlých obcích probíhal celý víkend festival dětských pěveckých sborů „Je kraj, kde […]

Přírodovědná olympiáda 27. 05. 2018

V pátek 25. května se žáci 2., 3. a 4. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědná olympiáda, odkud si přivážejí krásné druhé a čtvrté místo! Olympiáda probíhala v ZŠ a MŠ Sazovice, za spoluúčasti místního včelařského a mysliveckého spolku Háj. Žáci absolvovali nejdříve teoretickou část, kde formou hry Riskuj a jiných ativit zodpovídali jednotlivé přírodovědné otázky. Poté […]

TURISTIKA – naučná stezka Lukov 27. 05. 2018

V úterý 22. května absolvovali žáci třídy III.C turistický výlet kolem obce Lukov. Přírodovědně zaměřená naučná stezka nás seznámila s botanickými, zoologickými, ekologickými a geologickými zajímavostmi okolí obce Lukov. Stezka měla tři samostatné odbočky, a to na Ondřejovsko-skalnaté svahy s porostem buku, klenu a jilmu, Bzovou- bukový prales klenem a jedlí a Králky-skalní útvar se […]

Malé školní muzeum 21. 05. 2018

Pátek dne 18. května připadl na Mezinárodní den muzeí, který se slaví po celém světě. I naše škola otevřela své Malé školní muzeum, ve kterém si návštěvníci mohli netradičním způsobem připomenout 100 let od vzniku naší republiky.Osm tříd 1. stupně se v tento den přeměnilo na muzeum s unikátními expozicemi. Žáci s pomocí svých rodičů a prarodičů nashromáždili […]

Pozvánka na červnové skotačení se Zuškou – pátek 8.6.2018 v 15.30 hod 21. 05. 2018

Vážení rodiče!   Ve spolupráci se ZUŠ v Malenovicích si Vás a Vaše děti dovolujeme srdečně pozvat na již tradiční Červnové skotačení. Akce se uskuteční v pátek 8. června na zahradě školy (vchod z ulice Mlýnská), která bude přístupná od 15:30hod. Pro děti budou nachystány soutěže s odměnou, malování na obličej a tvořivá dílnička. K […]

Nabídka – tábory léto 2018 – pobytové a příměstské 21. 05. 2018

Vážení rodiče, byli jsme osloveni Vám nabídnout pro Vaše děti na letošní prázdniny tyto tábory (pobytové a příměstské). Veškeré informace Vám poskytne paní Veronika Beníčková (členka místních dobrovolných hasičů Malenovice), tel. 739 496 471 (volat mezi 13-19 hod). Tyto osobní údaje byly zveřejněny s jejím souhlasem. Sdružení rodičů

Zpíváme si rádi 21. 05. 2018

Dne 17. května se uskutečnila pěvecká soutěž nehudebních tříd. V kategorii 1. a 2. tříd získal 3. místo Benedikt Vyoral, 2. místo obsadila Sofie Pandadisová a na vítěznou metu dosáhla Ella Konečná. V kategorii 3. až 5. tříd obsadil 3. místo Ondřej Bartoš, 2. místo získal Tomáš Lapka a 1. místo porota udělila Nele Janišové. […]

Anthropos 20. 05. 2018

Žáci třídy III. B se v úterý 15.5. 2018 vydali do Brna do pavilonu Anthropos. Právě zde je stálá výstava věnována pravěku. Historie Anthroposu je za první republiky spjata s osobností prof. Karla Absolona, který navštěvoval své prarodiče ve Fryštáku na Zlínsku. V r. 1928 se mu podařilo zrealizovat Výstavu soudobé kultury v Československu na […]

Malé školní muzeum 16. 05. 2018

Srdečně zveme na Malé školní muzeum, ve kterém si budete moci netradičním způsobem připomenout 100 let od vzniku republiky. Žáci vybraných tříd I. stupně naší školy připravili vlastní unikátní expozice, v nichž najdete předměty z více či méně vzdálené historie. Muzeum otevřeme první prohlídkou v 8:00. Další budou následovat vždy po 15 minutách, a to […]

Badatelské dny ve fyzice 14. 05. 2018

Ve dnech 4. a 11. dubna 2018 proběhly v rámci výuky fyziky ve dvouhodinových blocích badatelsky a prakticky zaměřené lekce na měření délky a o týden později na měření hmotnosti. Tato aktivita byla realizována v rámci projektu zvyšování kompetencí pedagogů v přírodovědných oborech, na němž se naše škola podílí spolu s Ostravskou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci.Žáci spolupracovali v obou blocích […]

Do Anglie (nejen) za Harry Potterem 7.-11.5.2018 12. 05. 2018

Známá postava knih J.K. Rowlingové nalákala hned 42 žáků naší školy na cestu do Anglie. A že to byla cesta opravdu dlouhá a náročná. Každý ze tří dnů, které jsme strávili v Anglii, byl od rána do večera nabitý zážitky. Navíc nás provázelo na Británii netypické velmi teplé a slunečné počasí, které jistě přispělo k […]

Senzace roku! Čamlíci v živém vysílání 10. 05. 2018

Náš dětský pěvecký sbor Čamlíci dostal jedinečnou příležitost vystoupit v živém vysíláníČeského rozhlasu Zlín (97,5 FM), a to v pátek 11. 5. 2018 v čase 15.10- 15.30. Vzhledemk velikosti studia se bohužel této skvělé události může zúčastnit pouhý „vzorek“ zpěváčků.Přesto věříme, že se jim povede zaujmout širokou veřejnost. Držme jim palce!                  […]

Hello from London 10. 05. 2018

Žáci II. stupně v pořádku dorazili do Londýna a užívají si krásy tohoto města.     

Škola v přírodě – HOSTĚTÍN 08. 05. 2018

Od 2.-5. května se žáci třídy I.C a III.C vydali na školu v přírodě do Hostětína, který se nachází v překrásné krajině Bílých Karpat. Žáci strávili úžasné tři dny v pasivním domě centra Veronica. Po celou dobu pobytu se o třídy starali zkušení lektoři, kteří žákům zábavnou formou zprostředkovávali znalosti z oblasti ekologie a živé přírody. […]

Den Země v Kovozoo 08. 05. 2018

V pátek, 27. dubna, oslavili naši žáci Den Země v Kovozoo ve Starém městě u Uherského Hradiště. Třídy se zúčastnily Ekoolympiády, ve které plnily nejrůznější úkoly z oblasti ekologie a zpracování odpadů. Po splnění úkolů všech 8 stanovišť na ně čekala zasloužená odměna v podobě dárečků. V Kovozoo si tento den žáci vyzkoušeli také svou […]

Den logických her s DDM Astra 08. 05. 2018

Ve čtvrtek, 26. dubna, se žáci prvního stupně zúčastnili dne plného logických her, které si pro ně připravili lektoři domu dětí a mládeže Astra. Celkem 11 stanovišť bylo rozprostřeno do 3 tříd naší školy. Žáci si mohli vyzkoušet aktivity zaměřené na prostorovou představivost, logický úsudek, herní strategii či obratnost. Úkoly se týkaly slovní zásoby žáků, […]

Pythagoriáda 06. 05. 2018

V dubnu proběhlo školní kolo další matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčastnili se  žáci 5. až 8. ročníku. Soutěžící měli za úkol vyřešit 15 příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Aby byli úspěšní, museli získat 10 a více bodů. V naší škole se to podařilo pětici žáků pátého ročníku: Zubalík Stanislav (14 bodů) Hájek Lukáš (12 […]

Naši třeťáci uspěli v okrese! 06. 05. 2018

O konání soutěže Matematický klokan už jste na našich stránkách mohli číst v březnu. Dva naši žáci však figurují ve výsledkové listině v celém okrese. Na prvním místě se s plným počtem bodů umístil Adam Batěk, na druhém místě pak Tomáš Lapka, oba ze třídy III.C. Oběma hochům gratulujeme a přejeme další úspěchy nejen v […]