Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Výchovný poradce – aktuálně

Veletrh práce a vzdělávání 07. 10. 2019

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci s Centrem kariérového poradenství Zlínského kraje připravila ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 Veletrh práce a vzdělávání, který proběhne v Kongresovém centru ve Zlíně. Přehlídka středních škol a vybraných firem Zlínského kraje je určena žákům základních a středních škol, jejich rodičům, kariérovým a výchovným poradcům a široké veřejnosti. Návštěvníci […]

Dny otevřených dveří 07. 10. 2019

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol ve Zlínském kraji ve školním roce 2019/2020

Naši osmáci navštíví zlínské firmy 06. 06. 2019

V naší škole pomáháme žákům orientovat se ve světě práce. K tomu přispívají i exkurze do vybraných firem. Proto jsme přijali nabídku zúčastnit se tzv. Dnů řemesel, které pořádá Krajská hospodářská komora. Naši osmáci tak v pátek 7. 6. navštíví dvě firmy – FLOW TECH a Konform – Plastic.

Přijímací řízení na SŠ – prezentace 20. 01. 2019

V prezentaci najdete základní informace, které se týkají přihlášek na střední školy a zápisových lístků. Přihlášky a zápisové lístky předvyplní škola, žáci je přinesou domů. Jejich doručení na školy zajistí zákonní zástupci. Přijímací řízení na SŠ

Podpora řemesel 16. 10. 2018

Zlínský kraj se neustále snaží hledat další možnosti – motivaci ke zvýšení zájmu o řemeslnné obory ze strany žáků, rodičů a veřejnosti, tak hledat další cesty, jak reagovat na dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nabídkou absolventů středních škol, kteří ukončují své studium výučním listem.    Proto vznikl ojedinělý projekt „Podpora řemesel v […]

Dny otevřených dveří 16. 10. 2018

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol ve Zlínském kraji 2018-2019

Aktuálně – zápisový lístek, odvolání 02. 05. 2018

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze […]