Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Ceny stravného

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková  organizace, IČO 71008110

 Stanovení cen stravenek  od 1.9. 2019 :

Na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, je cena stravného od 1. 9. 2019 stanovena následovně: 

 Žáci ve věku  7-10 let:   ……………………  25 Kč
                           11-14 let:   ……….…………… 27 Kč
                          15 let a více: …………………  31 Kč

Zaměstnanci školy …………………………………31 Kč
Cizí strávníci
……………………………………….  65 Kč

(Na základě Zásad pro čerpání FKSP je stanoven pro všechny zaměstnance školy příspěvek na stravování z FKSP ve výši 14 Kč na 1 zaměstnance na 1 oběd.

Odůvodnění: Změna v cenách stravenek je dána na základě zvýšení cen výchozích surovin a energií.

                 

Ve Zlíně – Malenovicích dne 1. 9. 2019

     Marcela Bartončíková                                               PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.
      vedoucí školní jídelny                                                                 ředitelka školy