Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Důležité informace k výuce od 11. 5., resp. 25. 5. 2020

                                                              V Malenovicích 5. 5. 2020

Vážení rodiče,
dovolujeme si zveřejnit

VÝBĚR Z INFORMACÍ K VYUČOVÁNÍ V AKTUÁLNÍM OBDOBÍ
Kompletní text Vám zaslali dne 5. 5. třídní učitelé. Obdrželi jste také 2 přílohy: NÁVRATKA – přihlášení a Čestné prohlášení.

Řídíme se závaznými pokyny Ministerstva školství ČR a také zdravotnictví. Doporučujeme Vám, abyste se s nimi seznámili. http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Provozní doba školy:
v době od 11. 5. v čase 7:45 – 13:00, od 25. 5., v čase 7:30 –  16:00.

Povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení: První den při vstupu do školy žák předá vyučujícímu vyplněné čestné prohlášení s podpisem rodičů (zák. zástupců), s datem, kdy začíná jeho výuka. Tento dokument si můžete stáhnout zde: NÁVRATKA Přihláška k docházce – I.stupeň

Hygienická opatření:
Ve škole se vše připravuje na zvýšený úklid a desinfikování.  Po přípravě a v souladu s výše uvedenými pokyny budeme dohlížet, aby děti dodržovaly všechna preventivní opatření a zůstaly zdravé. Věříme, že pět týdnů vyučování i díky výborné spolupráci s Vámi úspěšně zvládneme bez komplikací a v pohodové atmosféře.
–  Na výuku si děti budou nosit nejméně 2 roušky v sáčku.
–  Pro osoby, u nichž by se přesto v době pobytu v ZŠ objevily příznaky nemoci způsobené virem covid19, je vyčleněna místnost a bude v příp. potřeby postupováno dle odbor.  pokynů.

Organizace vzdělávacích aktivit:
Žáci I. stupně:
-výuka dobrovolná dle rozhodnutí rodičů, od 25. 5., denně 8-11:30, ukončení v pátek 26.6.
v případě nemoci omlouvání emailem třídním učitelům jako obvykle
– upozorňujeme, že pro dopolední výuku Vašeho dítěte nemůžeme zaručit právě „Vaši“ třídní paní učitelku – učitele. Obsah výuky – převaha „naukových“ předmětů, ČJ, M, AJ, Čls.
– vyžádají-li si to technické, personální a jiné okolnosti, mohou být ve skupině i děti dvou ročníků, např. I. a II. roč.
– do odpoledního zájmového bloku (12 – 16h) můžete přihlásit i děti I. st., které nejsou do ŠD přihlášeny, tj. běžně do družiny nechodí, docházka zdarma.
– neměnná skupina dětí (do 15) zůstává ve své třídě, do třídy přichází na odpolední blok jiný pedagog, venkovní aktivity probíhají pouze v areálu školy.
vyzvedávání dětí umožňujeme vždy v celou hodinu (ve 13h, ve 14h, v 15h, v 16h), detaily pro přebírání dítěte upřesníme ve zvláštním emailu (zašleme přihlášeným). Dítě může odcházet i samo, bez doprovodu.
– ročníkům I. st. je stanoven začátek výuky s časovým rozestupem 15 min., aby se děti nekumulovaly, z prostoru před školou je odvede pedagog, přezouvání na lavičce v chodbě před třídou. (Omezení shlukování v šatnách).

– Od 29. 6. do 10. 7. 2020 bude v provozu celodenně šk. družina. Chceme Vám, rodičům, být nápomocni, budete-li potřebovat pracovat. Přihlaste dítě písemně včas u vedoucí vychovatelky na e-mailu: kafkova@zsmalenovice.cz ! Tento provoz zajistí vychovatelé ŠD.

Žáci I. stupně, kteří nebudou docházet do školy:
-učitelé jim budou tak jako dosud vyvěšovat zadání k domácí výuce na internet v prostředí Bakalářů, budou s nimi virtuálně komunikovat jako dosud.

Pro žáky II. stupně kromě 9. ročníku
– bude pokračovat výuka nadále distančně, tedy na dálku jako doposud. (Vyvěšení do Bakalářů vždy v pondělí, zpětná vazba a vyhodnocování, interaktivní formy – videokonference aj.).

Žáci 9. ročníku:
– od 11. května 2020 budou ve 2 skupinách moci navštěvovat (dobrovolně) po pís. přihlášení EMAILOVOU ZPRÁVOU třídní učitelce třikrát týdně (po, st, pá)  od 8 do 11:30 konzultace ve škole. Obsahem je příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.
sdělení emailem, zda žák bude, nebo nebude  navštěvovat tyto konzultace, zašlete emailem třídní učitelce co nejdříve, děkujeme. (kozarkova@zsmalenovice.cz)

Stravování:
-od 25. 5. svačiny klasicky, obědy formou studených obědových balíčků, rozdávány do tříd.
-žák si bude nosit v aktovce textilní ubrousek, vlastní pití a vlastní kelímek (nápoj k obědu)
-přihlašování na obědy a na svačiny jako obvykle –  jídelníček viz www.zsmalenovice.cz

Závěr:
Školní rok ukončíme v pátek 26. 6. 2020, o 2 dny dříve z důvodu ředitelského volna. Žáci budou hodnoceni podle nové vyhlášky MŠMT. Blíže Vás budeme informovat.  

Milí rodiče, milí prarodiče, děkujeme Vám za obětavost při vzdělávání Vašeho dítěte po dobu zvláštního režimu. Těšíme se již na osobní setkání se žáky i s Vámi. Přejeme Vám, abyste zůstávali všichni zdraví.  

S pozdravem

za kolektiv vedení školy, pedagogických a správních pracovníků školy

Vaše ředitelka Zdeňka Jančíková