Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Květen ve školní družině

Nastává krásné období roku – rozkvetlý měsíc Máj.

         Plno vůní a teplé slunečné dny nás dovedou k svátku matek. Ve ŠD připravíme maminkám malé dárečky a přání. Poděkujeme za lásku a péči, kterou svým dětem věnují.

         Na druhý květnový týden jsme pro děti připravili představení Přírodního divadla – vodnická pohádka. Vystupují zde herci společně s loutkami. Těšíme se na krásný kulturní zážitek. Chtěli bychom více loutkových představení v dnešní počítačové době.

         Jistě budeme s dětmi mluvit o zvládání agresivního chování, sebeovládání, vzájemné pomoci a toleranci.

         Během dalších dnů se budeme věnovat zlepšení pohybových dovedností v různých sportovních činnostech. Vylepšíme některé své osobní rekordy.

         K historii Zlína patří Filmový festival pro děti a mládež. Můžeme se zúčastnit doprovodných akcí a namalovat si vlastní klapku.

         V posledním týdnu se v odděleních připravíme na oslavu dětského dne. Můžeš vyrobit, napsat nebo namalovat dárek pro svého kamaráda nebo mladšího sourozence. A tak vstoupíme do posledního měsíce školního roku.