Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

PODĚKOVÁNÍ

V době uzavření školy přišla nabídka: Poskytnutí ochranných pomůcek pro školy. Když jsme na tento email zareagovali, obdržela naše škola zdarma 30 obličejových štítů pro zaměstnance.
Chceme velmi poděkovat sdružení ZLÍNSKO TISKNE ŠTÍTY  za tuto pomoc a jmenovitě panu Raškovi z Malenovic, ul. B. Smetany, za jejich předání.
Paní kuchařky i někteří pedagogové tuto pomůcku při práci ocení. 
Ještě jednou za nezištnou pomoc děkujeme.
 
Z. Jančíková, řed. š.