Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Poděkování rodičům a všem, kdo žákům pomáhají s domácím vzděláváním

Vážení rodiče,
zanedlouho alespoň mladší žáci usednou zpět do lavic. Výuka bude probíhat přirozeně, tak jak jsme na ni po staletí zvyklí, jak ji máme rádi a jak ji snad umíme. Z očí do očí, s možností okamžitě vysvětlit, doplnit či upřesnit, je-li něco nejasné. Číst si navzájem z tváří naše emoce, potřeby. Reagovat okamžitě a udělat hned, co je třeba.
V současnosti se v médiích často pěje chvála na moderní způsoby komunikace a přeceňují se internetové formy výuky. Mluví i lidé, kteří se školstvím mají málo společného. Hovoří se o nezbytnosti notebooků pro každé dítě apod. Domnívám se, že osobnost učitele a jeho lidská setkání se žáky ve třídě, jejich vzájemné interakce a vztahy, nemůže nahradit sebelepší technika.
Vzdělávání na dálku bylo prostě řešení z nouze a v nouzi. Dětem a mladým dnes nejvíce chybí sociální kontakt, osobní pobytí se spolužáky i s učiteli. Ovlivňuje to jejich rozpoložení, což se velmi pravděpodobně projevuje při učení. Dítě je nespokojené, nedaří se, rodiče trpí s ním a jak to bývá – snaží se občas i hledat viníka na různých místech…
Víme, že domácí učení bylo jen velmi nedokonalou náhražkou školy. Ani počítače, ani upřímná snaha učitelů leccos zajímavého do distančního vzdělávání zařadit ve výsledku třídu, učitele a vyučování nenahradily. Není to totiž možné.
Vy rodiče, někdy patrně i prarodiče, jste to měli neobyčejně těžké. Byli jste nuceni skloubit starosti a práci v zaměstnání s péčí o chod domácnosti a k tomu přibylo navíc učení se s dětmi. Ne všechny jsou samostatné a pilné, jsou různě motivované. (Dříve se říkalo i „poslušné“). Toho všeho jsme si velmi dobře vědomi.
Proto se nelze divit, že jsme zaznamenali Vaše stesky, jindy přání, abychom se již zase práce ujali my, tu a tam i kritické ohlasy, kde se hledala chyba „různě“. (Třeba v nedobrých zadáních apod).
Za Vaši součinnost a za velkou práci s dětmi v nelehkých podmínkách Vám chceme poděkovat.
Vážíme si, že jste se snažili vše zvládat tak, jak jste nejlépe uměli. A že jste chápali, jak je to pro nás (rodiče, učitele, žáky i vedení školy…) společně těžké. Děkujeme za Vaši snahu, dělali jste, co se dalo.
Vaše úsilí chci alespoň zde slovy díků vyzdvihnout a ocenit. Věřím, že zakrátko převezmeme štafetu v učení našich dětí již my a budeme dále spolupracovat.
Pro ty z Vás, kdo ještě budou v domácím učení muset pokračovat, píši jednu prosbu: prosím o trpělivost. Vytrvejme, prosím, je to již jen pět týdnů závěrečného opakování, procvičování a shrnutí učiva.
Požádám na středeční poradě i všechny učitele, aby věnovali v závěru roku všechny své síly a projevili vynalézavost, aby se letošní společné dílo podařilo.
S trpělivostí se dočkáme růží, děkuji Vám za ni!

Zůstávejte ve zdraví
Z. Jančíková, Vaše ředitelka