Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Projekt Karel IV.

V sobotu 14. května uplynulo přesně 700 let od narození Karla IV. Také žáci a učitelé naší školy se rozhodli, že se k oslavám připojí.
Připravili jsme si třídenní projekt, během kterého jsme se seznamovali nejen s životopisem samotného Otce vlasti, ale také s každodenním životem ve středověku. Na druhém stupni žáci podle ročníků vyráběli Karlův rodokmen, korunovační klenoty a učili se středověké písně.
Žáci prvního stupně si mohli vyzkoušet například ražení mincí, stát se na chvíli rádci panovníka nebo kronikáři a na konci byli dokonce pasováni na rytíře. Celý projekt vyvrcholil průvodem na malenovický hrad, kde jsme předali dary pro krále jeho bratru Janu Jindřichovi a společně s rytíři strávili příjemné dopoledne.
Velké poděkování patří Mgr. Libuši Přílučíkové a Mgr. Tomáši Juříčkovi – koordinátorům celého projektu.

Paní učitelka Přílučíková také připravila prezentaci shrnující průběh projektu na I. stupni, kterou si můžete prohlédnout zde: Karel IV. – 700 let výročí narození