Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Rozšířená hudební výchova

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace
s rozšířenou výukou hudební výchovy
ve Zlíně – Malenovicích

CO O NÁS MOŽNÁ (NE)VÍTE?!

  1. základní škola v Malenovicích na tř. Svobody je jedinou školou ve Zlínském kraji, na které probíhá od roku 1990 projekt rozšířené výuky hudební výchovy. Otevíráme vždy jednu třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy (RvHv). Dítě je zařazeno do 1. třídy s RvHv na základě talentové zkoušky v mateřské škole, na žádost rodičů i při zápisu do 1. tříd.

Základním kritériem pro zařazení dítěte do této třídy je smysl pro rytmus, dobrá koordinace motoriky a čistá intonace. Děti jsou vybírány našimi zkušenými sbormistryněmi a vyučujícími hudební výchovy.

Komplexní hudební průprava je vhodně doplňována v ZUŠ Zlín – Malenovice, která sídlí ve stejné budově – děti nemusí nikam docházet. Těší nás, že náš projekt rozšířené hudební výchovy i dnes stále oslovuje desítky dětí, které k nám přijíždějí nejen z Malenovic, ale i širokého okolí. Máme také 100% úspěšnost při přijímacím řízení na konzervatoři – mnozí naši absolventi si hudbu vybrali za svou budoucí profesi.

V průběhu školní docházky se děti postupně stávají členy tří školních dětských pěveckých sborů – přípravného sboru (žáci 1. a 2. třídy), DPS Čamlíci (3. – 5. ročník) a DPS Carmina bona, jehož členy jsou žáci II. stupně. Cílem sbormistrů je, aby děti poznaly hudební díla nejrůznějších slohových období a hudebních stylů, aby pocítily pocit radosti a uspokojení ze společné práce a z jejich výsledků.

Děti pravidelně vystupují na akcích školy (Jarmark, koncert pro maminky,..), připravují tradiční adventní, novoroční a letní koncerty, které jsou širokou veřejností hojně navštěvovány , mají za sebou nahrávání CD (jmenujme poslední „Z mých snů a přání“, „Hudba je můj život“), nejstarší zpěváci vystoupili jako hosté na koncertě k 30. výročí založení folkrockové skupiny Fleret, spolupracovali na vánočním koncertě Martina Chodúra či na koncertech komorního souboru Collegium Classic, zpívali s Markétou Konvičkovou. Sbory vystupují také na prestižních akcích města Zlína, zúčastňují se festivalů, soutěžních přehlídek a vystoupení vždy s velmi dobrým umístěním např. krajská soutěžní přehlídka školních dětských pěveckých sborů v Uherském Hradišti a Chropyni, soutěžní přehlídka v Uničově, celostátní přehlídka DPS v Rychnově nad Kněžnou, mezinárodní přehlídka v Sušici, celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“, Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby v Bratislavě,  Perníkový festiválek v Pardubicích, Loučenská vločka v Loučné nad Desnou, Zpívání s Choltickým vodníkem, vystoupení v Českých Budějovicích, Trenčíně, Českém Krumlově,…

Zpěv činí potěšení na duši, vznikají krásná přátelství a kultivuje se hudební vkus a názor.

Úspěchy RvHv v bodech:
– 100% úspěšnost při přijímacích zkouškách na konzervatoře, výhoda na pedagogických aj. školách
– stříbrné pásmo na soutěžní přehlídce DPS v Uničově, 2000,2001
– zlaté pásmo v krajské soutěžní přehlídce DPS v Uh. Hradišti, 2002,2003
– účast na celostátní přehlídce DPS v Rychnově nad Kněžnou, 2003
– místo v celostátní soutěži ve hře na zobcovou flétnu v Olomouci, 2003 – 2007
– vítězství v sólovém zpěvu – Zlatý kos, Yamaha show, 2002, 2003
– umístění v soutěžích pro sólové hudební nástroje i v souborové hře
– benefiční koncert se Zuzanou Lapčíkovou, 2004
– účast na celostátní přehlídce DPS v Uničově, 2004, ve Vsetíně, 2007
– účast v hlavním programu na mezinárodní přehlídce v Sušici, 2004
– účast na prestižních akcích města (DFF aj.)
– vystoupení na vánočních trzích, v hospici Hvězda v Malenovicích, v Charitním domově Otrokovice
– účast na soutěžní přehlídce dětských zpěváčků lidových písní Trnečka, 2007, 2008
– účast v semifinále Dětské celostátní soutěže ve hře na zobcové flétny – 1.místo, 2.místo, 2008
– účast v celostát. kole flétnové soutěže Pískání pro zdraví místo, 2008,  2.místo v kraj. přehlídce v Uherském Hradišti
– zlaté pásmo v krajské soutěžní přehlídce DPS v Uherském Hradišti, 2009
– účast na celostátní přehlídce DPS v Rychnově nad Kněžnou, 2009
– vánoční koncert Martina Chodúra, 2013
– vánoční a adventní koncerty s komorním souborem Collegium Classic
– krajská soutěžní přehlídka DPS – stříbrné pásmo, 2014
– mezinárodní festival vánoční a adventní hudby v Bratislavě, 2012 a 2016, 2019
– celostátní přehlídka Zahrada písní (Praha) – bronzové pásmo
– Kulturní jaro, farnost Zlín Malenovice, 2014
– nahrávání 5 CD
– krajská soutěžní přehlídka DPS – Chropyně 2015 – stříbrné pásmo
– adventní neděle na hradě Malenovice – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2015
– nesoutěžní festival dětských pěveckých sborů Zpívání s tulipány, Bojkovice 2016
– rozsvícení vánočního stromu v Malenovicích, 2016, 2017, 2018, 2019
– festival DPS – Loučenská vločka – Loučná nad Desnou, 2015, 2016
– Zpívání s Choltickým vodníkem, zámek v Cholticích 2016
– vánoční koncert Markéty Konvičkové, 2017
– adventní koncert v Českých Budějovicích, 2017
– natáčení pro Český rozhlas Zlín, 2018
– festival v Českém Krumlově, Sušici, výjezd Freyung, 2018
– vystoupení na Staroměst. náměstí – vánočních trzích v Praze, výjezd Moritzburg a Drážďany, 2018

 

 

Čamlíci

Čamlíci – aktuality

Carmina bona

Carmina bona – aktuality

Pěvecké sbory – ukázka