Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
vaše dítě bylo přijato pro školní rok 2016/2017 k povinné školní docházce na naši školu, proto vás zveme na první společnou schůzku rodičů a pedagogů, která se koná v úterý 31. 5. 2016 v 16 hod. ve školní jídelně.
Budeme vás informovat o organizaci vyučování, provozu školy, šk. družiny a šk. jídelny, zodpovíme vaše případné dotazy, poradíme při řešení problémů a doporučíme a ukážeme vám vhodné pomůcky pro výuku prvňáčků, abyste přes prázdniny mohli dětem vše v předstihu připravit.
Pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, žádáme vás, abyste nám to sdělili předem e-mailem (zurkova@zsmalenovice.cz), nebo telefonicky (577 104 411).

Školní rok 2016/2017 zahájíme ve čtvrtek 1. září 2016 v 8:00 h. Žáci 1. tříd se shromáždí i se svými zák. zástupci před školou v 7:30.

Na úspěšnou spolupráci s vámi se těší vedení školy, vyučující v 1. ročníku a vychovatelky školní družiny.