Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Soutěž v mluvním projevu aneb Řečnit nás baví

Ve čtvrtek ve 14 hodin se v hudebně naší školy konala soutěž v mluvním projevu. Ačkoliv se jednalo o premiéru, velmi nás potěšil zájem ze strany žáků. Celkem soutěžilo 20 žáků II. stupně.
Opravdu není lehké vylosovat si téma, připravit se na něj během pár minut a následně své myšlenky přednést před posluchači.
Naši žáci nás ovšem mile překvapili a porota složená z paní zástupkyně a učitelek českého jazyka to opět neměla jednoduché.

V kategorie 6. – 7. tříd:
1. místo: Hana Škarpová, VI. A
2. místo: Petra Slezáčková, VII. A
3. místo: Tomáš Lojčík, VI. A
Čestné uznání: Helena Borovcová, VII. B

V kategorii 8. A 9. tříd jsme slyšeli opravdu obdivuhodné výkony. První místo jednoznačně vybojoval Artur Marčík z IX. B, následován Markétou Dohnálkovou z IX. A a Samuelem Vaculíkem z VIII. B. Čestné uznání získala Natálie Lukešová z VIII. B.

Řečníky uznávali již ve starověkém Řecku a ti nejlepší pravidelně porovnávali své rétorické dovednosti na olympijských hrách. Myslím, že ani naši žáci 8. – 9. ročníku by se mezi nimi neztratili.

                                                                                         Mgr. Andrea Hobzová