Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Výsledky mezinárodní výtvarné soutěže „Jaro ožívá“

 

Již pátým rokem spolupracovala třída V. B s Českou společností ornitologickou. V rámci projektů se žáci zapojují do sledování a ochrany ptáků ve svém okolí. Pravidelně se zapojují do kampaně „Jaro ožívá“, kde sledují návraty vybraných druhů ptáků (čápa, vlaštovky, vlhy, kukačky, rorýse a břehule). I v letošním roce se žáci do této kampaně zapojili a obdrželi diplom mladých ornitologů. Potěšující je, že se žáci o návrat ptáků zajímali i letošní smutné jaro. Ve svém okolí zabezpečila třída V. B během pobytu na prvním stupni hned několik skleněných ploch MHD. Na tuto aktivitu bohužel v letošním roce navázat nemohla. Tradičně se zúčastní všech výtvarných soutěží. V loňském roce obdrželi žáci v této mezinárodní konkurenci hned první místo se svým animovaným filmem „Bezpečné nebe“. V letošním roce byla vyhlášena výtvarná soutěž „Jak správně pozorovat ptáky“. Svůj příspěvek pozorování čápa ve Fryštáku zaslala Anička Ševčíková. Ornitology nejvíce oslovila práce Natálie Tomíčkové, která splnila zadaná kritéria soutěže a ve své kategorii 10 – 16 let vyhrála hned první místo. Konkurence byla opravdu bohatá. Práce zasílaly děti z různých států. Vítězné práce si můžete prohlédnout na stránkách České společnosti ornitologické na níže uvedeném odkazu. Natálce patří velká gratulace a všem žákům, kteří pomáhají přírodě a zapojují se do vyhlášených aktivit velké poděkování. Věřím, že se ochraně přírody budou věnovat i v budoucnu.

http://www.springalive.net/cs-cz/spring_news/Howtobeagoodbirdwatchercontest