Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Zázraky se dějí. CD 2020 je natočené…

Náš nejstarší sbor Carmina bona měl jako jiní na jaro tohoto roku velké plány. Bohužel kvůli pandemii Covid – 19 se musel takřka všeho vzdát. Až na jeden zážitek.
Naši nejstarší zpěváci – deváťáci – se dlouhodobě podíleli na velmi výjimečných výkonech našeho sboru. Měli však ještě sen. Natočit CD na rozloučenou.  A ten se jim i přes všechny nástrahy v úterý 16. 6. 2020 splnil. Ačkoli jsme měli na secvičení daného repertoáru pouze jedno dopoledne, výsledek je úžasný…Vzhledem k vyváženosti jednotlivých hlasů byli osloveni i někteří mladší členové.
Kromě všech nadšených zpěváků patří velké poděkování paní učitelce Lucii Ševčíkové za bravurní klavírní výkon. Ovšem bez podpory paní ředitelky PaedDr. Zdeňky Jančíkové, PhD. bychom tento hudební  projekt v letošním školním roce nemohli uskutečnit…

A jaký bude název? Nechte se překvapit…

Věřím, že pro odcházející žáky to byla nádherná hudební tečka za pěveckými výkony v naší škole. Do další životní etapy vám přeji co nejméně falešných tónů a samou konzonanci 🙂 

Krásné slunné prázdniny všem sboristům přeje Dana Kozárková